Tweedejeugd L e 0vo-Ti) La, Fries Vocaal Ensemble Cantara, van Harmonie Ons Genoegen, Opera- en operettevereniging Animato en Brassband De Bazuin. Voor al zijn verdiensten voor de amateurmuziek werd hij in 1993 onderscheiden met de Muzyk Maske- lyn Trofee, ingesteld door Omrop Fryslan. Dat 'Sinnema' nog steeds in wijde kring een goede naam had, bleek tijdens het jubileum concert uit de grote opkomst van het publiek, dat de zaal geheel vulde. Roelof Sipkens, re censent van de Leeuwarder Courant en voor malig violist van het orkest: 'Ik moet zeggen dat het resultaat bewonderenswaardig was. Er werd zonder meer knap gespeeld, zuiver, in een pittig tempo en goed genuanceerd'. Ter verhoging van de feestvreugde was er voor de leden en aanhang nog een diner in het Oranje hotel. Helaas gaat het een aantal jaren met de fi nanciën minder goed als gevolg van het ont breken van voldoende optredens. Uit het jaarverslag van 1971: 'Erg jammer, maar het is nu eenmaal zo dat de muziek die ons orkest speelt, zich niet leent voor opluistering van de meeste festiviteiten van de tegenwoordige moderne tijd. Bovendien doet zich het gebruik van mechanische (en daardoor goedkopere) muziek steeds meer gevoelen.' Het orkest had steeds meer af te rekenen met het imago van een salonorkest, waarbij oude ren dachten aan een stijlvol ingerichte zaal, met een dansvloertje, tafeltjes waaraan onbe rispelijk geklede mensen een glas goede wijn dronken en waar het salonorkest lichte mu ziek van het betere genre speelde, die uitno digde tot dansen. Die tijd was in de zeventiger jaren al een tijdje voorbij. Salonmuziek speelde het orkest nog nauwelijks meer, zeker niet na de komst van John Damsma, onder wie het orkest een tweede jeugd beleefde volgens de Leeuwarder Courant in februari 1972: 'Op het repertoire staat al lang niet meer uitslui tend de lichte salonmuziek. De Fireworksym- phonie en een fluitconcert van Handel zitten er momenteel geheid in en dan ook nog veel musicals, operettemuziek en andere amuse mentsmuziek van niveau.' Een van de eerste plannen van de enthousiaste dirigent, die ook de oprichter en leider was van het jongeren koor van de Sint Franciscuskerk, was het geza menlijk optreden van zijn koor en zijn orkest. Het werd een daverend succes met voor de pauze het orkest met twee werken van Handel en Die Fledermaus van Strauss en na de pauze Oklahoma, waarvoor de dirigent een vierstem mige koorpartij had geschreven. Het concert werd afgesloten met Cent-mille chansons. Een nieuwe bloeitijd? De positieve ontwikkelingen betekenden niet dat aspirant-muziekleden in rijen op de stoep stonden bij het bestuur of de dirigent. Er waren nog een man of zeven nodig, vooral be spelers van de viool, de cello, hoorn en fagot, om heel andere werken te kunnen instuderen. Ondanks enkele advertenties bleef uitbreiding letterlijk toekomstmuziek, wat het bestuur deed verzuchten: 'Heeft het Sinnemareper- toire zijn tijd gehad?' Toen dirigent John Damsma in augustus 1973 wegens studie en promotie vertrok, ge lukte het om Roel de Jong, bekend allround musicus, als dirigent aan te trekken, waarmee de hoop herleefde op een nieuwe bloeitijd. Het werd inderdaad het begin van een aantal actieve jaren met veel optredens, de hervat ting van de sinterklaassprookjes (1976 tot 1984) en grote inzet tijdens de repetities. Tijd voor een klein jubileum; het zestigjarig be staan werd gevierd in Onder de Luifel met een lopend buffet. Bijzondere optredens In februari 1987 reed Youp van 't Hek in zijn 'elfstedentocht' bijna twintigduizend gulden bijeen voor It Fryske Gea. Met elkaar was hij zo'n vijftien uur onderweg langs de elf steden om zeven uren op het toneel te staan. Er heerste 's morgens in het Theater aan het Water (onderdeel van de toenmalige Harmo nie) al dadelijk een soort elfstedensfeertje. De muzikale nostalgische klanken van 'Sinnema' vermengden zich met de geuren van het rijk voorziene ontbijtbuffet. Voor niet minder dan 3400 toeschouwers verzorgde Salonorkest Sinnema in oktober 1988 in de Frieslandhal tijdens het feest van Twintig jaar Indoor Friesland een deel van de muziek bij de shows. Volgens het verslag in de Leeuwarder Courant was het 'zonder meer een goede greep van de Stichting CSI Indoor Fries land om het Salonorkest Sinnema te laten op treden'. In mei 1992 kondigde dirigent Roel de Jong zijn afscheid aan. De leden reageerden ge schokt, maar respecteerden dit besluit. Men had van Roel (die afscheid nam met de woor den: 'Ik heb Sinnema als een soort kind van me beschouwd en het kind is volwassen ge worden') heel veel geleerd. Op 15 november 1992 beleefde zijn opvolger Johannes Bosma zijn vuurdoop in de Frieslandhal tijdens de Huishoudbeurs, waar Corrie Konings door Frauenherz heen zong en lm Krapfenwald met discolichten werd uitgevoerd. In oktober 1993 was 'Sinnema' in Den Haag present op de na tionale manifestatie 50+ Beurs en Festival te midden van sterren als Marco Bakker en Theo Olof, waar het orkest speelde tijdens de Thé Dansant. In de loop der jaren was men vaste gast bij de Fryske Dichterfestivals en de nieuwjaarsrecepties van de provincie. En wat te denken van het benefietconcert in Hijum voor een wasmachine ten behoeve van een Roel de Jong, jarenlang als dirigent de grote sti mulator van 'Sinnema' Foto: Leeuwarder Courant

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2018 | | pagina 7