Op naar de honderd L C OVUan) La, ft Roemeens kindertehuis en het opluisteren van de feestende Oosterstraat in Amsterdam. In januari 1994 speelde het orkest tijdens het afscheid van CdK Hans Wiegel. Ter gelegenheid van het vijfenzeventigjarig bestaan werd er een boekje uitgereikt aan de ongeveer 250 bezoekers van het jubileumcon cert, bekostigd uit subsidies van de gemeente en van de afdeling Leeuwarden van het Fonds Zomerzegels. Omrop Fryslan maakte opna men van het concert in het Slauerhoffcollege. In 2002 nam Cor Roelofsen de dirigeerstok ter hand. Hij zou het orkest leiden tot 2011. Hoogtepunt in die jaren is vooral het pro gramma Drie orkesten concert in Franeker in april 2010. Daar werd gevierd dat Cor vijftig jaar muzikant en dirigent was. Bij die gelegen heid deed de 'brede' familie mee: zoon Eric (Di Gojim), dochter Marike (zang), zus Coby (fluit en accordeon). Cor Roelofsen overleed in juli 2011 en werd opgevolgd door de huidige diri- gente Nynke Jaarsma. Opvallend is dat in de Leeuwarder Courant de berichtgeving na het 75-jarig jubileum bij kans opdroogt. Wel blijkt uit de concertagen da's en 'Uitberichten' dat het salonorkest ook in de jongste vijfentwintig jaar veelvuldig op trad in Leeuwarden en elders in de provincie In maart 2009 vierde het orkest de negentig ste verjaardag met een concert in de Koperen Tuin met medewerking van zangeres Gerlant de Boer. Niemand minder dan burgemeester Ferd Crone opende de middag, waar onder lei ding van Cor Roelofsen met gebruik van de oorspronkelijke bladmuziek uit het muziekar chief lichtklassieke stukken van Léhar, Strauss en Mozart werden gespeeld, evenals bewer kingen van musicalnummers. De Leeuwarder Courant plaatste een prachtige galafoto. Vijf jaar later was het uiteraard weer feest en kon voorzitter Durk Overal concluderen: 'We hebben plezier in muziek maken en ook de bezetting van het orkest staat er uitstekend voor'. Wel had het nog steeds te maken met vergrijzing, vooral onder strijkers en werd er naarstig gezocht naar jonge spelers en pu bliek. Bij het concert in de Doopsgezinde kerk was dat al merkbaar: zangeres Ineke Dijkstra zong Birds van Anouk en een nummer van Mi chael Jackson. Ook het verleden werd in ere gehouden in de Suite Orientate van Francis Popy, een nummer dat al onder Leendert Sin- nema werd gespeeld. Dat de jeugd tot veel in staat is, blijkt wel uit het feit dat het orkest in april 2015 het eerste orkestwerk, Rondane, van de 28-jarige Friese componiste Truus de Vries, uitvoerde in De Bidler te Wergea, waar bij de muziek prachtig een diashow over het gelijknamige nationaal park op IJsland bege leidde. Truus (op 2e viool en later alt-viool) was een van de nieuwe leden van het orkest, dat compacter was geworden, maar daarmee een nieuwe weg heeft gevonden. Er is een ruimere muziekkeuze, er wordt samengewerkt met muzikaal talent, als Ineke Dijkstra en Lennart Fopma. Het orkest heeft de laatste jaren zelf met veel succes concerten georganiseerd in en buiten Leeuwarden. Daarbij blijft aandacht voor concerten voor ouderen en soms onver wacht publiek, zoals een optreden in 2015 in het WTC voor daar verblijvende vluchtelingen, maar ook optredens tijdens de Midnight Walk. In april 2016 speelde 'Sinnema' zijn jaarlijks concert in het MCL waarbij voor patiënten en gasten veel te genieten viel. Toch was er een verdrietige ondertoon: er werd niet besloten met We'll meet again omdat de activiteiten commissie van het ziekenhuis onder een be zuiniging sneuvelde. Jubileumconcert met verrassing Op 15 april werd in een volle Vermaning aan de Wirdumerdijk het honderdjarig jubileum concert gegeven. 'Een mix van oud en nieuw, van Schubert tot RedOne' klonk in het ope ningswoord. Balletmuziek en de door de diri gent voor strijkers bewerkte Lady Gaga Fuga. Een afwisselend optreden, ook met optredens van eigen solisten. Zo vertolkte Eddy Hui- zenga op trompet de solo in Introductie en Al legro van Henk Tromp en soleerden Aafke van der Zee en Lesley Joosten op fluit in de Ber- ceuze van Philip Sparke. Bijzonder was ook dat juist op de Leeuwar der Bevrijdingsdag het jubileum gevierd werd van dit Salonorkest met de naam van Leendert Sinnema die in 1945 stierf in Neuengamme. Het orkest had nakomelingen van Leendert Sinnema uitgenodigd voor het concert. Die kregen tijdens een intermezzo kopieën van stukken waaruit de rol van de zonen Pieter en Henk Sinnema tastbaarder werd. De familie verraste het orkest met een baton (dirigeer stok) van Leendert Sinnema uit 1940, een emotioneel moment. Voorzitter Koos Jor- ritsma gaf die baton aan dirigente Nynke Jaarsma. Onzekere toekomst En de toekomst? Alle seinen lijken op rood te staan. Maar de voorzitter houdt moed. 'Er ver trekken violisten. Door de hoge leeftijd is het orkest kwetsbaar geworden. We staan op non- actief sinds 15 april. We zijn financieel ge zond, maar nieuw bloed is dringend gewenst.' Dat moet kunnen lukken, denkt Jorritsma, nu dankzij 'Leeuwarden-Fryslan 2018' cultuur centraal staat. Hij spoort belangstellenden aan een kijkje te nemen op de website van het or kest www.salonorkestsinnema.nl. En mocht de reddingspoging mislukken? 'We maken in ieder geval de honderd vol. Daarvoor gaat het orkest ons te zeer aan het hart.' Op naar Sinnema 200, zie ook de website van het orkest: www.salonorkestsinnema.nl^^ Actiefoto uit 1981, toen er nog een gelukkige mix was van jong en oud

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2018 | | pagina 8