MAANDBLAD ONDER AUSPICIËN VAN DE STICHTING „LEEUWARDER GEMEENSCHAP De Oldehove in het romantische licht der schijnwerpers

Historisch Centrum Leeuwarden

Leeuwarder Gemeenschap | 1954 | | pagina 1