TAFELTJE-DEK-JE van damast tot plastic VAN EEN JOFFER-VAN-VROEGER AAN EEN VROUW-VAN-NU het bi land, de nv kende reet nü n' boend in dt voors kleur gebri draai op d witte hedei bloer schel men veldi genv kan keloi kuns were ciale weli; men pens lingi het dat (bij' zien Naa aan een linn mas ste geb Liic Bruiloftsfeest in de zeventiende eeuw m et uur van de maaltijd is genaderd en we gaan de tafel dekken. We grijpen near ons zeildoek gekleurd of ongekleurd naar een of ander plastic geval of naar een min of meer schoon en wel of niet gekreukeld tafellaken. Wanneer we nog met een katoenen tafellaken dekken, dan nemen we liefst een gekleurd dat wordt niet zo gauw vuil. Maar plastic en andere moderne stoffen vervangen linnen en katoen, omdat zij makkelijker afneembaar" zijn en geen was-kosten met zich mee De familie aan de dis in de zeventiende eeuw. De kinderen staan het hof of op een kasteel. Die paperas sen krijgt men natuurlijk zelden in han den, maar men kan zich wel een idee vormen van het tafellaken en het servet bij de bestudering van oude schilderijen. En daar een maaltijd nu eenmaal door de eeuwen heen dé manier is geweest om elkaar op ongedwengen en enigs zins feestelijke wijze te ontmoeten, zo is de maaltijd natuurlijk ook dikwijls het onderwerp geweest voor de schilder van die tijd. Niet altijd zal men kunnen onderscheiden of het damast is, dat op de tafel ligt; maar wel zal men in de alleroudste tafrelen kunnen zien hóé men de tafellakens legde: soms glad, zo als wij nu nog doen soms in drape rieën, wat natuurlijk de lijn van de „aangeklede" tafel veel sierlijker maakt. De heer des huizes zat aan het hoofd einde van de lange tafel en na hem volgden, naar rang, de familieleden en het personeel. Eerst had alleen de heer een wit kleed onder zijn bord, la ter kregen de familieleden het ook en het eten aan één tafellaken betekende saamhorigheid. Een gast kreeg óf een eigen kleed of mocht het laken delen met de gastheer. We leerden allen bij de geschiedenisles dat, wanneer men het tafellaken doorsneed tussen twee per sonen, dit een algehele breuk tussen die mensen betekende. Soms gaf men een gast een of meer kleedjes onder brengen. Het begrip damastbegint allengs te vervagen. Dat is niet altijd zo geweest. In oude tijden gingen de prachtige tafellakens en de (enorme) servetten van moeder op dochter over en nog zijn er families waar eeuwenoud damast zorgvuldig bewaard wordt, om slechts bij zeer bijzondere gelegenheden op tafel te prijken. men te polijsten. Zo kon men allerlei sierlijke tekeningen maken in het moordtuig. Later is men dat versieren over gaan brengen in de weefsels, die men voor huiselijk gebruik vervaardig de: in zijde en fluweel voor gordijnen en meubelovertrekken, in linnen en katoen voor tafellakens, handdoeken, enz. In de alleroudste tijden kende men na tuurlijk het gebruik niet om de tafel te bedekken, alvorens borden en schalen te plaatsen, maar toch wordt het tafel laken als sinds de dertiende eeuw ge noemd. In oude papieren komt men het tegen, natuurlijk voornamelijk bij de be schrijvingen van een feestmaaltijd aan Damast. Het woord is afgeleid van Da mascus in Syrië. Tn die stad maakte men in aloude tijden wapens, die men versierde door in van te voren aange brachte groeven een metaal te spuiten van een andere kleur en het dan sa-

Historisch Centrum Leeuwarden

Leeuwarder Gemeenschap | 1954 | | pagina 12