J. JAGER Fa.B.ïossenberff Zorg voor de toekomst Hofstra COÖP. BOERENLEENBANK „LEEUWARDEN N.K' VOOR IEDEREEN OOPT men tegenwoordig bij de Bakker GRATIS SPAR-ZEGELS BIJ AL UW BOODSCHAPPEN Meubelen iJe uroo a ii tl s c li e Woninginrichting G. POS TM A Voor Brandstoffen en stook- TC* olie Phoenix Batavus Juncker SELS FERVJE of BIHINGJE JFa. Akkerman'* WEAZE 44 LJOUWERT Cen schilderij aan de wand is fraaimaar een boeken kast met goedverzorgd bind werk boeit hel ooq DE JONG Co. 16 SPANJAARDSLAAN 160 - TEL.79Ó6 Telefoon 4726 Bij de SPARWINKELIER altijd voor Salon-, Huis- vindt U in ruime k BEDDEN, MATRASSEN LOPERS, GORDIJNEN KARPETTEN SCHILDERSTUKKEN en. LEEUWARDEN AMSTERDAM Van Brienenhuis 'emeene riesc VOORSTREEK 47-51 B (naast Jamin) - TELEFOON 7184 Afdoende reparatie saan AL Uw motoren, machines en boten iï Vlug en voordelig Motorboten verhuur Blokkepad, Telefoon 4208 LEEUWARDEN Voor BOOTLAK VERF LAKKEN KWASTEN BEHANG Het oudste adres Dan moat Jim op 'e Weaze wêze want BIHANG en FERVE fan de takman, dêr ha Jo gemak fan Een klasse apart Rijden extra licht Kosten minder in onderhoud Gaan jaren langer mee Komt U maar eens kijken en praien KOLENHANDEL Kantoor an opslag Bleeklaan 147 Telefoon 6874 NIEUWESTAD 30 Telefoon 2492 Laat Uw schoenen VAKKUNDIG OP DE JUISTE WIJZE repareren SPECIALITEIT VERGROTEN VAN SCHOENEN Singelstraat 41 Engelsestraat 1 1 Schrans 18 Leeuwrikstraat 1 Telefoon 5034 Telefoon 3671 Telefoon 4228 47 Telefoon 5417 BOEKBINDERIJ GROTE HOOGSTRAAT 19 LEEUWARDEN TELEFOON 4101 Het adres: Schoenmakerij LEENE BREEDSTRAAT 44 Clichés: Clichéfabriek „Clicheks", Grote Kerkatraat 40, Leeuwarden

Historisch Centrum Leeuwarden

Leeuwarder Gemeenschap | 1954 | | pagina 16