n (Ian in oare Ljouwter Hfl M PHOENIX Fa. J. Postma Zn f\\\\\\\\\\\\\i I llWWWWWWw Stelwagen acht er Fa. S. IDZERDA fymke -Htekstras A 45 I markiezen 3 punten Schilders- en behangersbedrijf Laat voor U evenals zovelen de slagzin gelden KAAS koopt U nergens beter o( goedkoper MEIJER is Leder En eveneens op Zaterdag 22 Mei werd in het Beethovenplantsoen de speeltuin van de vereniging „Het Wes ten" geopend. (Foto 4.) Een belangrijke, feestelijke week voor Leeuwarden begon op Maandag 24 Mei Hoogtepunt was op de eerste dag Cc aanleiding tot heel het feest: de opening van het Kunstcentrum en het pier Pandermuseum in de Prinsentuin. De stad was versierd en verrijkt met enkele kermisattracties. (Foto 5.) Op 24 Mei begon in Leeuwarden het Congres van de Vereniging van Neder landse Gemeenten. Een historisch schouwspel van groot formaat trok op 25 Mei de belangstel ling van vele duizenden. Een kleurig gecostumeerde stoet verbeeldde de in tocht van Marijke Muoi met haar ge volg. (Foto 6.) De zomerzon brandde op het Wil- helminaplein, toen daar op Hemel vaartsdag 28 Mei de traditionele bloemenmarkt werd gehouden. En op Hemelvaartsdag begonnen de reeds tot een traditie geworden Lucht- vaartdagen op de Vliegbasis. „In oare Ljouwter" Set him mar flink toskoar, Mar is it wol in echte? Ik eangje dêr hwat foar. Hy is my hwat to saeklik Al gun ik him „rom baen' Hwat moai is moat biwarre En dat is wol to dwaen. Hwerom nimm' de sakeminsken De lew al dochs net foar kar? Dêr is dochs wol de romte Of is dy to dea foar har? pe grêften meij' ris stjonke. Ik wit dat tige skoan, Mar al dat jild fortsjinjen Sit ek wolris in „luchtje" oan. Nationale en Internationale Transporten en verhuizingen Speciaal met gesloten autotaps, onder verslui ting Carnet T.I.R. (spe ciale douanel'aciliteiten, geen opening) Duits land, Frankrijk, Belgie enz. Emigrati everpakking naar alle werelddelen met verzending naar de haven van vertrek per kleine of grote kisten (franco wal). Beleefd aanbevelend BLEEKLAAN 25-27 Tel. 4781 b.g.g. 8782 gr KERKSTRAAT 27 LEEUWARDEN Koopt bij Uw BROOD, KOEK. BANKET BESCHUIT en ROGGEBROOD Een vertrouwd adres Grote sortering Altijd vers Steeds kwaliteit FABRIEK A. DE HOVEN 18 TELEFOON 6228 Het adres voor Uw SIGAREN SIGARETTEN TABAK ROOK ARTIKELEN waarop onze steunt VERZORGING KWALITEIT SORTERING SIGARENMAGAZIJN Achter de Hoven Telefoon 7980 zaak Né, ek sünder skeinen Kinn' wy noch wol foarüt, Goed, mei forgearre krêften En dit dan ta bislüt. IN LJOUWTER. SCHRANS 101 - TEL. 5257 OPGERICHT 1882 Vraagt U eens een begroting aan voor Uw verf- en behangwerk A Aparte modellen Vraagt prijslolder Vrije bezichtiging in showroom Voor het maken van Uw uitstapje vindt U in het LAB-park Touringcars van 15 tot 54 personen VERLENGDE SCHRANS 22 gS* TELEFOON 6309 1 I SPECIAALZAAK TELEFOON 3738 Keus uit meer dan 25 soorten LEDER RUBBER CANVAS Knielappen Motorhand- Rubberlaarzen schoenen Waterpakken Motorhelmen Leren kleding Motorbnllen Gereedschap- tassen Geldtassen Actentassen Motortassen Werkschoenen Vloerwater- Schuimrubber- Motorlaarzen schuivers kussen Luxe schoenen Werkschorten Zeemleder Oerdegelijk tegen teer lage prgten Kleine Kerkstraat[16 -181- 20 Leeuwarden, tel. K 5100-7557

Historisch Centrum Leeuwarden

Leeuwarder Gemeenschap | 1954 | | pagina 5