Under liet klokje 6 ET nkele trouwe bezoekers van de bij- komst onder het klokje waren begin Juni een paar dagen niet verschenen. Nu ze, in het warme middaguur, weer van de partij waren, luidde haast vanzelfspre kend de vraag: „We hewwe jum een paar dagen mist, mannen. Hoe kwam dat su?" Rein: ,,'t Is één Juni weest en dan weet je 't wel!" August: „Ik begriep ut nog niet, mar 't sal em wel an mij lége". Willem: „Dou fist seker nooit, August, hé?" Dorus: „Ah, mar nuttuurluk. 1 Juni mocht er weer fist wudde". Rein: „Nou en of, en we hewwe se raakt mannen. Niet sünich". Manus: „Wie sal 't haste swere fan jim- me? W ie hét de grauwste uut et water slagen... Met de mon dan". Willem: „Dou begriepst seker wel Bril- tsje, dat as jimme der sü onder stane, der foor ons gien sent aerdichheit an is". Rein: „Je liege bij foor baat al. We hou- we mooi de bek dicht". August: „Fissersferhalen kenne soms mooi we ze, om mij hoeve jimme niet stil te blieven". Dorus: „We binne allemaal oek wel es wat te opgelopen mannen. Manus wü een grapke make en Rein sit inne tied fan een mum boven oppe kast en dan is 't los. Sand er over mannen. We hew we een heel stuk fan 't leven had. dat we mutte nou niet fan een wurm een olifant make". Willem: „Der is heel wat folk op pad weest, die eerste nacht. Mien wek kerke iiep om fijf uur af, mar ik was een laat- kommer, daar staan 'k je borg foor". Rein: „Ik sat om fijf uur al naar mien dobberke te kieken, en ik had al twee keer knap biet had". Liuwe: „Ik het de laaste jaren nooit meer deen, maar froeger wak oek een groot lief hebber. Eerst musten je der enden foor klettere, maar later kwam de fiets". Willem: „Mien maat en ik gongen altied op ien fiets. Ja, niet bij mekaar achter op, hoor". Rein: „Hoe dan, op e stang, die grote kerels? Dan konnen je 't stuur ommers nooit één keer goed draaie". Willem: „Né, Flewielene, nog anders. We troffen mekaar, sak mar segge, bij de drie bruggen, waar froeger de sakke- dragers oek stonnen. Dan liepen we over de oude Rieksbrug de swarte weg uut. Nou, dan stapte mien maat op en ik liep deur. As hij een gesicht fèr fut waar, staptie af en sette de fiets ergens del en sjeifelde fedder. As ik bij de fiets waar, stapte ik op, reed na èen skoftsje mien maat foorbij en sette een mooi end teerder de fiets weer in een bosje. Dörus: „Hoe lang gong dat su deur, Sterke? Tot 'e Hoge brug?" Willem: „U e fisten wel inne Bonkef aart en wel op 'e Wielen en een enkele keer oek wel inne Griwwus". Liuwe: „Wij gongen faak de kant van Weidum uut en Oosterwierum. Ik bin wel met knapen tuuskomen". August: „Ik hew ut nooit deen, mar ut hét mie altied wel mooi toeleken. Süden wij nog niet es met óns allen uut fissen kenne?" Liuwe: Mij niet sien. Mien wrak lief waag ik niet in een bootsje. 't Sü dij oek raar teugenfalle, Auguust". Rein: „En 't kost oek senten, .ionkje. Denk an Drees". August: „Awwe lope, hoewe gien boot en we kenne brood en koffie metnimme". Willem: „Mar hestou een angel? En een snoer? En haakjes?" Rein: „En dat kost allemaal geld. Dat sal August foor één of twee keer in 't jaar begrote". August: „Ja, daar hak niet an docht. Wai ist al wat niet, je mutte ju as Dreesmantsje alle freugden ontsêge". Manus: „We hadden oek nog wat ferge- ten, wat niks kost. Der mut oek wat anne haak. Wurmen binne f er gees". Rein: Oek foor de mantsjes fan Drees, ha, ha, ha!" Willem: „Das oek wel suk mooi werk, wurmen soeke". Dorus: „W uust wel love, Willem, dat ut mie altied wat angrezen het, die vieze, glieberige pieren?" Liuwe: „Dou bist toch niet een jonge meid, wel? Wij hewwe se wel tussen 't brood hat. Lekker beppe, sükerböle!" Dorus: „Skei uut, Liuwe. Né as ik fis se sü, dan dee 'k ut met deeg. Mar gien pieren anne haak. Jakkes, nee!" Willem: „Een goeie fisser fist met maaien of wurmen. Punt". Manus: „Dat angelspul en snoereguud is seker oek heel wat duurder as in ons jonge jaren?" Willem: „Ja, dat skeelt nog al) even. Och alles is duurder wudden, de rokerij, de koffie enne thee, en 't fissersark oek. Nou hoe je dat niet elke week an te skaffen, su ist oek wel weer..." Rein: „Hé Dorus, wat staastou der in lenen flauw te gniezen". Dorus: „Och, jonge, ik mut denke an een ome fan mie, die middus na eten altied een knipperke dee. Dat waar oek een eerste klas fisser, die su lol fan de fisserij sat, dat ie, wanneer ie droomde, fan fissen droomde. Ik s/en em nog sit- ten in 'e grote stoel, 't briltsje op 'e neus. En daar gnees ik nou om, want hij sei altied: Ak een knipperke maak hou 'k de fok op, want dan kannik wattik droom wat beter sien; anders ontkomt mie te feul..." Dorus had succes met deze annecdote en overmoedig geworden verklaarde hij nog een mooi verhaal te kennen, dat ook verband hield met het tot dusverre 6e- handelde. Manus: „Fertel op Dikke, dat ferhaal mutte en salie we hore. Waar of niet, mannen?" Algemene instemming. Dorus: „Best jonges, best hoor. Jim krije mien ferhaal te horen. Ik kan niet su goed fertelle as, onze Sterke, mar dat kank oek niet helluppe. Sak dan mar? Willem: „Fooruit met de geit, Dorus!" Dorus: „As jonge woonde ik op 't Fliet, inne buurt fanne Dijkshoek, wat de jon ges de Düvelshoek noemden". Rein: „Daar hadden je de segaremakers oek!" Dorus: „Just Rein, daar waar 't. Wij had den een buurman, die loof ik bij Mouw- vesje inne losse ploech sat. Af dattie op 't oliefubbriek werkte, daar wik af weze". Liuwe: „Dou bedoelst het oubrandde fubbriek, waar froeger de tweede Popke- brug waar". Dorus: „Krekt seun. Mar 't geeft oek niks waar die fent werkte, dat het mette saak niks te maken. Die kerel las altied deetektievehoekjes en Wild-Westrómans. Ut waar eten en drinken foor urn. Tot diep inne nacht sat die knaap te lezen, een gewoon meens sü der stapelgek fan wudde". Manus: „Mar wat hét dat nou met lis sen te maken, Dorus?" Dorus: „Sast wel hore. Deur al die le- z er ij konnie savus nooit inne slaap kom- me en droomdie alles bij mekaar". Rein: „Haddie de bril der bij op?" Dorus: „Né, dat niet. Azzie dan niet in ne slaap komme kon, lieppie nog een blokje om. Mette kop fol moorden". Willem: „Sun fent sajju met troud weze". August: „Stil nou mannen, laat Dorus nou deurgaan". Dorus: „Op een avund hattie een heel kombooiboek, wel su dik as een biebel, uutlezen, dat hij docht: ik kruup drekt mar niet op bed. Ik gaan nog een slagje om". Rein: „En nog mar nooit gien fissen of su". Dorus: ,,'t Is oek gien fisferhaal. Mar

Historisch Centrum Leeuwarden

Leeuwarder Gemeenschap | 1954 | | pagina 6