<~Uiiegen en \ladderen IN HET BEGIN VAN DEZE EEUW 8 De aandacht die men tegenwoordig schenkt aan vliegtuigen is niet zo groot als in het begin van deze eeuw het geval was. In de eerste jaren van het vliegwezen maakte men soms hele tochten om iemand te zien vliegen. Men had wel in de krant gelezen van Santos Dumont, die om de Eiffeltoren in Parijs vloog en later van Blériot, die een vlucht over het Kanaal maakte. Ook werd nog getwist over de vraag welk soort luchtvaartuig het in de toekomst zou winnen: het vliegtuig, dat zwaarder dan de lucht is, of de bestuurbare luchtballon, die het „lichter dan de lucht"-principe vertegenwoordigde. We weten nu wel, dat het eerste systeem heeft overwonnen. Toch is hier boven Leeuwarden een prach tige bestuurbare ballon in de lucht geweest en wel de „Victoria Louise", die uit het Westen naderde, heel laag over de kazerne ging en daarna de spoorbaan naar Duits land volgde. Men kon duidelijk de mensen in de schuit onder de ballon zien zitten; ik had een goede waarnemingspost betrok ken, want toen ik motorgeronk hoorde, was ik op het platte dak van ons huis geklom men. Dit moet in 1912 zijn geweest. Het was op een ochtend bij mooi, rustig weer en daar de snelheid van het luchtschip maar gering was, had ik de tijd om alles goed te bekijken. Met grote letters stond de naam „Victoria Louise" op de langwer pige ballon. Later, op een Zondagmorgen, is hier een Zeppelin overgedreven en in de oorlog van 1914 tot 1918 passeerden hier wel van die zogenaamde „Taubes", maar deze lucht vaartuigen waren ongeschikt voor de oor logvoering; men schoot ze zo maar neer. Van Maasdijk Aviateur Van Maasdijk was de eerste Nederlandse vlieger, die in Friesland heeft gevlogen. In Heerenveen, waar dit tijdens een luchtvaartdemonstratie in 1910 ge schiedde, was men zo verrukt over zijn Herinneringen aan de tijd van de luchtvaart - pioniers Van Maasdijk en Olieslagers prestaties, dat men de aviateur op de schou ders droeg. Hij ging dus op twee manieren in de hoogte. Er ging toen een gerucht, dat Van Maas dijk op een avond van Heerenveen naar Leeuwarden zou vliegen, om de Oldehove zou draaien en dan de terugtocht aanvaar den. Er waren veel mensen op de been om het schouwspel te zien, maar al wat men zag geen vliegtuig. Men heeft mij verteld, dat een ingenieur Van Maasdijk had gewaarschuwd voor zijn machine, waarvan de motor op de ver keerde plaats zou zitten. Of dit waar is weet ik niet, maar wel herinner ik mij, dat enige tijd later, op een Zaterdag middag, hier voor de winkelruiten bul letins hingen, waarop vermeld stond, dat Van Maasdijk bij een proefvlucht in Arn hem was neergestort en omgekomen. Voor zijn dood is Van Maasdijk nog in Leeuwar den geweest om de Wilhelminabaan, waar hij demonstraties zou geven, te verkennen. Olieslagers Jan Olieslagers, een Belg, is toen aange schreven hier te komen vliegen met zijn monoplane (ééndekker). Van Maasdijk ge bruikte een biplane (tweedekker). Jan Olieslagers was de eerste vlieger, die boven Leeuwarden heeft gevlogen, waarbij hij startte en landde op de Wilhelminabaan. Ik heb hem gezien op de weg naar Mars- surn; het was in 1910, op een mooie avond en de weg was zwart van de mensen. Een straatmuzikant-violist ging met z'n instru ment langs het publiek en speelde telkens een melodie uit de Dolkrprinses. Zo wist hij een centje uit het geval te slaan. We hebben een paar uur staan wachten op het wonder, dat een mens zich in de lucht waagde met een machine. En werke lijk: plotseling hoorde men een motor razen, men zag de ééndekker van Jan Olie- Links: Van Maasdijk vliegt bij Hcerenveen Rechts: fan Olieslager voor zijn „Monoplane"

Historisch Centrum Leeuwarden

Leeuwarder Gemeenschap | 1954 | | pagina 8