'Ah ft LEEUWARDEN IN FEESTTOOI 4 MAANDBLAD ONDER AUSPICIËN VAN DE STICHTING „LEEUWARDER GEMEENSCHAP" MET OFFICIEEL PROGRAMMA VOOR DE WEEK VAN 6 T/M 11 SEPTEMBER O e eeuw a emeensc

Historisch Centrum Leeuwarden

Leeuwarder Gemeenschap | 1954 | | pagina 1