ENERGIE-TENTOONSTELLING Q.uke\$icPvt u-ati de. tj'ote k trk stro at stallateurs in Friesland, de Nederlandse Vereniging van Radio-detail-handelaren afdeling Friesland en de Bond van Loodgieters- en Fitterspatroons in Ne derland, gewest Friesland. Rechtsaf gaand bereikt men dan hal C niet: Shell, Intercommunale Waterleiding, Gasbe drijf, Kiwa (keuringsdienst voor water leidingartikelen), Centrale Werkplaats, stands van keukeninstallaties voor grote bedrijven en van melkmachines. |~*\e Fnergietentoonstelling op het Oldehoofstprkerkhof, waarvan deze plattegrond een overzicht Reeft, bestaat buiten de onoverdekte expositieruimte uit drie grote hallen en nog enige klei nere gebouwen. De overdekte stands hebben met elkaar een lengte van 170 meter, het totale aantal standhouders is ongeveer 120. Aan de kant van de Oldehove betreedt men het voorterrein, waar landbouw werktuigen zijn geëxposeerd en een stand van de P.T.T. is ondergebracht. Dan komt men in hal A met o.a.: voor lichting van het P.E.B., metaalwaren, de Kema (keuringsdienst van electro- technische artikelen), het leerlingstelsel, verschillende fabrieksstands. Men gaat daarna rechtsaf voor een bezoek aan hal B, waar o.m. geëxposeerd wordt met artikelen op het gebied van de electro- techniek. Aan het eind van deze hal is de uit 25 wagens samengevoegde rijden de tentoonstelling van Philips, verder in hal B: ambachtsschool en N.O.B. (Wegtransport). Zo keert men terug in hal A. waar nog stands zijn van: electro- technische bedrijven, de Provinciale Vereniging van Electroteohrusche Io- Tegen hal C is een restaurant gebouwd, waar men ook warme maaltijden kan gebruiken. Achter deze hal is een ter rein waar enige behendigheidsspelen en een gebakkraam staan. Tegen de Prin sentuin is' een bioscoopje Filmoac ge plaatst (niet op de plattegrond getekend) waar o.m. films met betrekking tot de energie worden vertoond. Verder staan op vele plaatsen landbouwwerktuigen geëxpo eerd. Tenslotte komt men via het Bolwerk, waar eveneens openluchtstands zijn, in de Prinsentuin, die diverse attracties zal bieden en 's avonds wordt geïllumineerd. Ontwerp voor de ingang van de tentoonstelling

Historisch Centrum Leeuwarden

Leeuwarder Gemeenschap | 1954 | | pagina 16