Wat er in Leeuwarden staat te gebeuren ENERGIETENTOONSTELLING Oldehoofsterkerkhof JUBILEUM RUNDVEESTAMBOEKWühelminabaan Expositie op het gebied van handel en energie in drie hallen en vele buitenstands. Opening: Maandag 6 September 14 uur, open tot 23 uur. Tot en met Zaterdag 11 September geopend van 10 tot 23 uur. Entree 1.-, inch belasting bijdrage Leeuwarder Gemeenschap. Kinderen tot 12 jaar en militairen 0.50. Groepen scholieren in klasseverband (van 10 tot 15 uur) 0.30 per persoon Doorlopende kaarten 5.-. BOERDERIJ 1\ DE BEURSBeursgebouw Expositie op het gebied van de boerderijinrichting enz., met complete boerderij in de bovenzaal. Opening (officieel) Maandag 6 September 10.30 uur, (voor publiek) 12 uur. Open tot 22.30 uur. lot en met Zaterdag 11 September geopend van 9 tot 22.30 uur. Entrée: 0.50 belasting, catalogus 0.10. Keuringen op 7, 8 en 9 September. Eerste dag koeien, tweede dag stieren, derde dag fokfamilies en bedrijfscollecties. Aanvang telkens om 9 uur. Entreeprijzen (niet-leden) 1.50 per dag, voor alle dagen 3.50, catalogus 1.50 per stuk (voor één dag). RINGRIJDERIJ, Nieuwestad Georganiseerd door het Koninklijk Friesch Paarden Stamboek voor ingeschreven paarden van het Fries ras. Gereden wordt met sjees met heer en dame in Fries costuum. Woensdag 8 September, 17 uur. CIRCUS STRASSBURGER, Wilhelminaplein Van 7 tot 16 September. PRINSENTUIN, verlichting en attracties in verbinding met Energietentoonstelling STADSVERSIERING EN -VERLICHTING loor middenstand, overkoepeld door comité „Bonte Stad". Lichtbaken op Oldehove.

Historisch Centrum Leeuwarden

Leeuwarder Gemeenschap | 1954 | | pagina 18