UITVAART VERZORGING b n Zorg voor de toekomst! SOLIDE BEGRAFENISKOSTENVERZEKERING BILLIJKE STIJLVOLLE BEGRAFENISVERZORGING Algemeene Friesche De Groot-Noordhollandsche Tiearda Coöp. Ver. U. A. Verzekerde Natura-waarde ƒ2.500.000,-, gegarandeerd door een veilig belegde en wiskundig vastgestelde reserve, welke eigendom der fondsleden is en blijft! ook voor niet-leden i Dag en nacht geopend - Weerd 24 - Telefoon 3990 I I Nieuwbouw en Onderhoudswerken TIMMER- en aannemersbedrijf ROZENSTRAAT 11 LEEUWARDEN Telefoon 7952 b.g.g. Telefoon 3302 Beleefd aanbevelend /lOOD&ETË&S BEDRUP/ f of „Algemeene Friesche" ook voor schadeverzekering Door scherpe berekening uiterst lege prijzen A. JMtieA v h L EDEMA Zn n w mm an lelefoon 4066 KELDERS Tl Telefoon 4493 LEEUWARDEN Neem een polis van de LEEUWARDEN AMSTERDAM Burmaniahuis Van Brienenhuis MEUBELFABRIEK COMPLETE WONINGINRICHTING TELEFOON 3702 GOUVERNEURSPLEIN 35 LEEUWARDEN l O

Historisch Centrum Leeuwarden

Leeuwarder Gemeenschap | 1954 | | pagina 19