Zuivelproducten rJ Cvan WITTEVEEN sen Postmus Ijzerhandel KUNSTREPROD UC TIES naar Moderne Mee iters -WI.'hliHü'H» Dames- en Herenmodes Coöperatieve Zuivelfabriek Het adres voor prima Fa. Gebr. Kooistra SLIJTERIJ STEENHU1ZEN Trio Slagroomtaarten en -gebak Banketbakkerij II o f m a 11 Coop&ia£ie HANDSCHOENENZAAK Naauw 13 - Telef. 6955 - Leeuwarden Uw adres voor Aparte Handschoenen, Shawls en moderne Alleenverkoop Laimböck handschoenen BIJ DE PUT 8 LEEUWARDEN Het adres voor Uw Kaartsystemen en alle soorten Kantoorboeken gedisiilleerd WIJNEN EN LIKEUREN Eewal 68 - Te ebon 4593 vervanger A. VAN DER MADE Verbruikscoöperatie in Friesland IIZERWAREN GEREEDSCHAPPEN Ruiterskwartier 61 - Leeuwarden bij de Harmonie Telefoon 7084 Nieuw adres NIEUWESTAD 99 VOORSTREEK 73 - TELEF. 4904 - LEEUWARDEN JELSUM TELEFOON 53 07 Voor het onzichtbaar herstellen fan alle aanrijdschade AUTOSPUITBEDRIJF p UITDEUKEN EN LASSFN Gepenstraat DONATH D E v RfE* LEEUWARDEN Telef°°n K 5100"6143 Een speciaal artikel dat geweldig in de smaak valt, echt iets voor een verjaardag. SLAGROOMTAARTEN in alle prijzen SLAGROOMGEBAKJES 20 ct. per stuk SLAGROOMPUNTEN 25 ct. per stuk SLAGROOMWAFELS 20 ct. per stuk SLAGROOMHOORNS 20 ct. per stuk U ontvangt een product dat niet beter kan en .Uw bestelling wordt op tijd bezorgd. Laat ook Uw adres zijn NIEUWE OOSTERSTRAAT 18 - TELEFOON 5279 De Verbruikscoöperatie is een gemeenschapsbedrijf. Zij is het eigendom van de leden Sluit U aan bij de „EXCELSIOR" HOOFDKANTOOR: OLDEGALILEËN 24, LEEUWARDEN Geen contributie in de ruimste zin. Voor iedere vakman en knut selaar. Voor huishouding of bedrijf. De laagste prijs en de beste kwaliteit bij Asphalt. Dakleer Gaas, Spijkers Moersleutels Ring- en Steeksleutels Hamers, Zagen Geldkistjes Zakmessen Scharnieren Beuken en vuren latten Sierlijsten, enz.

Historisch Centrum Leeuwarden

Leeuwarder Gemeenschap | 1954 | | pagina 25