DRINKT SPAR KOFFIE W.B. DRINKT DE BESTE KOFFIE TRIUMPH fa. W.A. SLAGER HERMES EVEREST Fa. VAN DEN BERG KOP Schrijfmachines •k Bij ieder pakje ontvangt U extra 10 pet. korting Spar Koffie en Thee heeft altijd dezelfde lekkere smaak Alle Sterk- en Zwakstroom Installaties Bliksemafleiders Alle gangbare merken „Exide" Starterbatterijen KANTOORMACHINES enz. enz. GISPEN stalen kantoormeubelen Ook voor LEEUWARDEN - TURFMARKT 9 Onderhoud en Reparatie ELECTROTECHNISCH BUREAU LEEUWARDEN SINDS 1892 TELEFOON 6607

Historisch Centrum Leeuwarden

Leeuwarder Gemeenschap | 1954 | | pagina 31