0EK u n I DE BEURS" Ons Drukwerk Fa. WIEMERS K. SIDERIUS Uw Succes; Café-Restaurant Joh. Boonslra DE JONG Co oopt men tegenwoordig bij ||Q 1^11*0 de Bakker even duurder, maar een Klasse beter! in Onderkleding en Lingeries Van den Bosch TOURINGCARS N.Y. v.h. de Coöp. Handelsdrukkerij Pijlsteeg 16 Telefoon 3528 en 3533 Schoenmakerij LEENE planten en bloemen Bezoekt na afloop WIRDUMERDIJK 43 99 Prima keuken Billijke prijzen SELS FERVJE of BIHINGJE Einaille Naamplaten LTPRUBBER- ■Ir STEMPELS K Telefoon 4726 Een schilderij aan de wand is fraai, maar een boekenkast met goed ver zorgd bindwerk boeit het oog BOEKBINDERIJ Grote Hoogstraat 19 Leeuwarden Telefoon 4101 Voor het komende najaar vindt U de BESTE kwaliteiten tegen de LAAGSTE prijzen Jlij GARAGE Vincent van Goghstraat 2 Leeuwarden Telef. 4264 Verzorgt Uw reizen met nieuwe van 25 t.e.m. 45 personen le klas Chauffeurs Vraagt inlichtingen KWALITEIT SERVICE Laat Uw schoenen VAKKUNDIG en OP DE JUISTE WIJZE repareren SPECIALITEII VERGROTEN VAN SCHOENEN Het adres: BREEDSTRAAT 44 Wij bieden U voor elke gelegenheid een rijke keuze in vele soorten Bezoekt onze Kwekerijen ACHTER DE HOVEN 131 TELEFOON 4252 TELEF. 6562 Dan moat Jim op 'e Weaze wêze kwant BIHANG en FERVE fan de fateman, dêr v ha Jo gemak fan WEAZE 44 LJOUWERT Stempelkussens en Stempelinkten Emkastempels KONINGSSTRAAT 2 LEEUWARDEN TEL.5535

Historisch Centrum Leeuwarden

Leeuwarder Gemeenschap | 1954 | | pagina 6