BABYHUIS Fa. W. Fabel Typen Ulftse O.B.A.S. SPAARHAARDKACHEL no. 66A VAN ERP RÖBEN Bezoekt de Leeuwarder Musea LEEUWARDER WERKGEMEENSCHAP BABY UITZETTEN KINDERWAGENS FA. s. IDZERDA HEREN- en KINDERKLEDING M. Hammer n.v VRM 1645 SCHRANS 57—59 VOORr NIEUWESTAD 28 INSTITUUT Fries Museum Koningsstraat 1 Princessehof Grote Kerkstraat 11 Museum Pier Pander en Expositiezaal Kunstcentrum Prinsentuin Fries Natuurhistorisch Museum Herestraat W«rkpl«at> voor mindor-volldon le soort COCOSMATTEN Rietwerk-artikelen en Biezen Matten Boekbinderij on Cartonnagebedrijl De Schoonmaakdienst zorgt voor het wassen van Uw vuilnisemmers Troelstra weg 147 Telefoon 3631 99 99 Voorstreek 18, Leeuwarden Telef. 4910 Vanouds bekend adres voor Wiegen, Kinderledikanten, Commodes. Kinderstoelen, enz De nieuwste modellen en kleuren LAAGSTE PRIJZEN Leeuwarden Telefoon 5552 Veilig - Vlot - Voordelig Brandpremie burgerinboedels slechts 40 ct. per 1000.- Klokstraat 8, Leeuwarden Specialiteit in: Auto-, contact-, Lips-, deur-, huis- en kastsleutels De grote, gehoorzame spaarhaard, speciaal voor moeilijk te verwar men kamers. Een kostelijk, sparend bezit in deze tijd van dure brandstof. Ook ge schikt voor nootjes en voor gemengd stoken. Geheel vrijblijvend kunt U deze bezien bij (Blind «n Rhythmiich typen) LESGELD machine- schrijven f 0.50 per uur Nieuw edres: Wijbr. de Geeststiaet 31 TEL. 6200 Geopend: 9—12>/« en 2—5 uur Zondags gesloten Geopend: 912 en 25 uur Zondags gesloten Geopend: Werkdagen van 9—6 uur. Zondags van 25 uur Geopend: Werk- en Zondagen van 2—5 u. Maandags gesloten Schilders- en behangersbedrijf SCHRANS 101 -TfcL. 5257 OPGERICHT 1882 Vraagt U eens een begroting aan voor Uw vort- en behangwerk Voor steeds naar Nieuwestad 132 Leeuwarden

Historisch Centrum Leeuwarden

Leeuwarder Gemeenschap | 1954 | | pagina 7