m Leeuwarder Gemeenschap na 10 jaar halve premie "Leeuwarder Onderlinge" Maandblad onder auspiciën van de Leeuwarder Gemeenschap 'l I f januari 1962 Eewal 59 - Telefoon 23616 premie woonhuizen 40 cent per duizend na 10 jaar 20 cent per duizend 1 i

Historisch Centrum Leeuwarden

Leeuwarder Gemeenschap | 1962 | | pagina 1