Maandblad onder auspic euwarder 1962 na 10 jaar halve premie eeuwarder Onderlinge" brandverzekering Eewal 59 - Telefoon 23616 premie woonhuizen 40 cent per duizend na 10 jaar 20 cent per duizend

Historisch Centrum Leeuwarden

Leeuwarder Gemeenschap | 1962 | | pagina 1