Leeuwarder Maandblad onder auspiciën van de Leeuwarder Gemeenschap juli 1962 na 10 jaar halve premie Leeuwarder Onderlinge" premie woonhuizen Eewal 59 - Telefoon 23616 40 cent per duizend na 10 jaar 20 cent per duizend

Historisch Centrum Leeuwarden

Leeuwarder Gemeenschap | 1962 | | pagina 1