Ill T*>- K I Leeuwarder Gemeenschap III Bil®< spili Maandblad onder auspiciën van de Leeuwarder Gemeenschap na 10 jaar halve premie "Leeuwarder Onderlinge" li oktober 1962 Eewal 59 - Telefoon 23616 premie woonhuizen 40 cent per duizend na 10 jaar 20 cent per duizend "TlKiL -

Historisch Centrum Leeuwarden

Leeuwarder Gemeenschap | 1962 | | pagina 1