Leeuwarder Gemeenschap na 10 jaar halve premie "Leeuwarder Onderlinge" Maandblad onder auspiciën van de Leeuwarder Gemeenschap november 1962 S*r Eewal 59 - Telefoon 23616 premie woonhuizen 40 cent per duizend na 10 jaar 20 cent per duizend

Historisch Centrum Leeuwarden

Leeuwarder Gemeenschap | 1962 | | pagina 1