Leeuwarder Gemeenschap -VERZEKERINGEN september 1 969 Maandblad onder auspiciën van de Leeuwarder Gemeenschap en schade LEEUWARDER ONDERLINGE eewal 59-ïelefoon 23616-36539 Sinds 1850 sluiten wij Onze „uitgebreide verzekering geelt tevens dekking tegen o a. Premies: Woonhuizen brand vanaf f. 0.40 %o uitgebreid f. 0.80 °/oo Inboedels brand vanaf f. 0.60^'Voo uitgebreid f. 1.50 °/o»

Historisch Centrum Leeuwarden

Leeuwarder Gemeenschap | 1969 | | pagina 1