57 Verzoek bij herhaling van Yde van der Meulen, bierbrouwer, wonende Vliet, om van stadswege te mogen in gebruik ontvangen het lokaal in de Nieuwe Toren, waarin vroeger een tekenschool werd gehouden, ten einde hier tegen billijke prijs bier te verkopen voor de gewone man, om deze van de drank af te houden. Hem wordt geantwoord, dat daartegen bezwaar bestaat wegens gevaar voor brand, en omdat hiertoe moeilijk een stedelijk lokaal kan worden in gebruik gegeven, hoe lof felijk overigens het streven ook is. 11-8-1840, 9. Missive van Gouverneur aangaande de wering van het misbruik van sterke drank Later, indien daartoe termen gevonden, zal hierop worden teruggekomen. 25-2-1846, 2. Missive van de Secretaris-boekhouder J. Oosterhoff Wzn. der alhier bestaande spaarkas, over het toelaten en sluiten van kroegen en tapperijen. Gesteld in handen van B. en W. Rl-2-1849, 5. In de geest van het rapport van B. en W. wordt de missive beantwoord. R5-4-1849, 21.

Historisch Centrum Leeuwarden

Besluiten Leeuwarden 1811-1850 (Repertorium de Roos) | 1811 | | pagina 57