ARMHUIS. VERPLEEGDEN. Inzending door Commissaris van Politie van proces verbaal wegens bedelarij tegen: Hiltje Jurjens Visser, wed. Wijngaarden, 77 jaar, en Adriaantje Annes, wed. Smit, 88 jaar Beiden verzoeken opzending zonder vonnis. Alvorens deze op te zenden zal bij Stads Armvoogdij worden gevraagd of zij geplaatst kunnen worden in het bestedelingenhuis 30-6-1827 8. Geplaatst in het bestedelingenhuis. 6-7-1827 8. Inzending door Commissaris van Politie van proces verbaal wegens bedelarij tegen: o.a. Anna Maria Milhand, 83 jaar, die opzending vroeg zonder vonnis. Bij Stads Armvoogdij wordt getracht deze opgenomen te krijgen in het bestedelingenhuis. 6-7-1827 8. In bestedelingenhuis geplaatst. (Antwoord op Miss ive 7-7-1827. No.549). 13-7-1827- 25. Inzending door Commissaris van Politie van proces verbaal wegens bedelarij tegen: Marijke Emmeriks, wed. Lodewijk Walter, 78 jaar, onder mededeling, dat zij verkiest opzending zon der rechterlijk vonnis. Stads Armvoogdij wordt verzocht haar te plaatsen in het bestede lingenhuis, aangezien de toelage van f,1.0,50 brood per week, niet voldoende is. 4-12-1827 4. In bestdelingenhuis opgenomen. 8-12-1827 19. Mededeling door Stads Armvoogdij dat: Elisabeth Bigot wegens krankzinnigheid niet langer in het bestedelingenhuis kan blij ven. B. en W. zullen hem; doen onderzoeken door de Stads Doctoren. 16-12-1828 8. Betrokkene kan niet langer in het bestedelingenhuis blijven. A.J. Tremper op Ameland, bij wie meer van zulke personen zijn besteed geweest, zal worden gevraagd of deze haar in de kost kan nemen. 20-12-1828 25. J. Tremper te Hollum bericht, dat hij betrokkene nog wel kan hebben. Besloten is hem te verzoeken haar spoedig af te halen en over de voorwaarden te spreken. 27-12-1828 14. In het Armhuis der Stads Armvoogdij waren in 1829, 56 personen opgenomen. R 6-10-1829 13. (blz.92, 3e regel van boven) Stads Armvoogdij gemachtigd tot opname in het bestede lingenhuis van: Geert Jans, 59 jaar. *6-2-1830 6. Klaaske Balkstra, ongehuwd, met 3 kinderen, is geplaatst in het bestedelingenhuis. (Zie: Stads Armvoogdij: Eigen bedeelden). 19-4-1831 8 7-5-1831 12 Verzoek van Pieter Sterk, 65 jaar, bedeelde van Stads Armvoogdij, om opname in het Bestedelingenhuis. 9-4-1831 10. Stads Armvoogdij gemachtigd tot onderhoud van: Wijtske Beekkerk, wed. B. van Ruth, onderbepaling van opname in het Bestede lingenhuis. 8-10-1831 4. Stads Armvoogdij gemachtigd tot opname in het Armhuis van: Hendrik van der Heide, 61 jaar. 7-1-1832 11. Stads Armvoogdij gemachtigd tot opname in het Bestede lingenhuis van: Hermannus van Wicheren, 79 jaar. 28-2-1832 10. Door B. en W. wordt aan Stads Armvoogdij gevraagd of door hun ouders verlaten kinderen, gelijk dezer dagen 5 verlaten kinderen van: Johannes Kremer, in het Bestedelingenhuis kunnen worden opge nomen. 15-5-1832 11.

Historisch Centrum Leeuwarden

Besluiten Leeuwarden 1811-1850 (Repertorium de Roos) | 1811 | | pagina 1