'T KLEINE KRANTSJE LIWADDERS, WAAR IS DIT? horen we tegenwoordig zelden of nooit de namen meer noe men: „meervisch, schollen, verschen hernick, laberdaan, stock- visch, spierinck ende mosselen en ook salmen, elften, bruin- visch, stoer ende robben". Eerst rustten de visbanken op een brede houten brug, die men had geslagen over het water van de Voorstreek, maar in 1609 werd die brug vervangen door de stenen pijp, die er nu nog ligt. In die tijd was de markt nog niet overdekt, maar ze werd dat in 1642 wel, oen er ook een Mijn- of Mijninghuisje verrees. In 1851 werd de zeevismarkt overgebracht naar het nieuwe gebouwtje aan de Oosterkade, maar de riviervis bleef men nog een tijd veilen op de Koningspijp. Tot ook daar de laatste vis van de banken verdween. Alles wat nog aan de visbanken op de Koningspijp herinnerde werd daarna opgeruimd; alleen een oude waterpomp bleef tot omstreeks de eeuwwisseling nog op de Vischmarktpijp staan. En van wat de tekenaar hier in beeld heeft gebracht staat ei genlijk alleen het pand met het halsgeveltje op de achtergrond er nog al was het in die ouwe tijd heel wat schilderachtiger dan nu. Wie deze romantische plaat bekijkt, kan zich moeilijk voor stellen, dat ook dit eens ons goede Leeuwarden is geweest. Toch is dat zo, maar de situatie van nu is wel heel anders dan die van toen en het is daarom verklaarbaar, dat U het punt niet onmiddellijk hebt herkend. Het smalle straatje op de ach tergrond is de Koningstraat, de tekenaar stond op de Wortel haven en wat hij voor ons vereeuwigde, waren de visbanken op de Koningspijp, die nu ook nog wel Vischmarktpijp wordt genoemd. De fraaie tekening is voor 1851 gemaakt, want in dat jaar wer den de visbanken van hier verplaatst naar de Oosterkade, waar ze nog tientallen jaren hebben gestaan op het stukje straat tussen de Keizersgracht en de Nieuwe Oosterstraat. In vierhonderd jaar oude kronieken wordt al gewag gemaakt van deze „Vijschmarckt op het Koningsplein" en heel lang is dit punt in de stad dus de verzamelplaats geweest voor de vis boeren, die hier hun waren kochten om ze verder uit te ven ten in de stad. Van vele vissoorten, die er in die dagen werden aangevoerd,

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1965 | | pagina 3