SAHERIHGSPLAN KOMT OPHIEUW IH DE RAAD Geen doorbraak door de Weerd Wel een weg over hoogste punt Wordt de Zuider gracht gedempt VOOR LEEUWARDEN EN DE WIJDE WERELD ER OMHEEN WOENSDAG 12 MEI Burgemeester Van der Meulen op het saneringspad 2fl Redactie, administratie en advertentieafdeling Vredeman de Vriesstraat 1 a.d. Emmakade Telefoon 20302 Postgiro 98 1 0 62 Bankrelaties Raiffeisenbank Amsterdamsche Bank N.V. 'T KLEIDE KKANTSJE Een uitgave van Fenno Schoustra's Publiciteitskantoor Vredeman de Vriesstraat 1 aan de Emmakade - Leeuwarden Abonnementsprijs f 2,90 per half jaar f 5,80 per jaar v. h. buitenland f 7,50 per jaar Losse nummers 40 cent EERSTE JAARGANG - NUMMER 15 Verschijnt eenmaal in de veertien dagen 21 APRIL 1965 Een onbekende heer ver loor bij het passeren van de Camminghabrug z'n hoed. Een felle rukwind deed het deksel in het wa ter van het Vliet belanden. Met een snel kouder wor dend hoofd stond de heer z'n eigendom na te staren - hulpeloos, want de kade was hoog en 't water laag. Tot z'n verrassing evenwel kwam er hulp opdagen: aan de overkant verscheen plotseling de heer J. M. van D., wonend in het Heech- terp, en nu uitgerust met een haak, die het hoedje met een handig gebaar uit het water oppikte en op het droge bracht. Blij met de goeie afloop - want z'n hoed was een du re I - huppelde de onbeken de heer over de brug terug om daar z'n hoed in ont vangst te nemen, maar tot z'n niet geringe verbazing zag hij de heer Van D. met haak en hoed wegwandelen in de richting van de Wil lem Loréstraat. Daar haal de hij hem in en u had het gezicht van de heer Van D. moeten zien, toen die heer z'n hoed weer opeiste l Pas na „een stief kwartier- ke" gehakketak kwam het misverstand aan het licht: ook de hoed van de heer Van D. was in het Vliet ge waaid en die leek als twee druppels Vlietwater op die van de onbekende meneer. Teruggesneld naar het Vliet kon de heer Van D. zoeken wat hij wou, maar zijn hoed was weg - het mooie hoofddeksel bleek al lanc cre^onVen te 7.iin

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1965 | | pagina 1