Groei van levende stad staat nooit stil VOOR LEEUWARDEN EN DE WIJDE WERELD ER OMHEEN 111 III Redactie, administratie en advertentieafdeling Vredeman de Vriesstraat 1 a.d. Emmakade Telefoon 20302 Postgiro 98 1 0 62 Bankrelaties Raiffeisenbank Amsterdamsche Bank N.V. 'T KLEIDE mNTSJE Een uitgave van Fenno Schoustra's Publiciteitskantoor Vredeman de Vriesstraat 1 aan de Emmakade - Leeuwarden Abonnementsprijs f 2,90 per half jaar f 5,80 per jaar v. h. buitenland f 7,50 per jaar Losse nummers 40 cent EERSTE JAARGANG NUMMER 18 Verschijnt eenmaal in de veertien dagen 2 JUNI 1965 Leeuwarden heeft de vorige week zaterdag een belangrijk hotel verloren en er tegelijkertijd een nieuw zwembad bij gekregen. De Groene Weide sloot z'n deuren als hotel en vergaderplaats, de Kleine Wielen opende z'n poorten als zwembad en recreatieterrein. Twee belangrijke feiten op één dag, die typerend zijn voor een levende stad, waarin de groei geen adempauze kent, waarin het proces van wording en verwording altijd doorgang vindt, elke maand, elke week, elke dag. :i. 1 f- Voor wie er op gaat letten is het frappant te zien, hoe snel de stad verandert, hoe snel de verandering in het stadsbeeld-in -detail zich voltrekt. In het. kleine achterafstraatje, waarin toch nog maar heel kort gele den een rij onbewoonbaar ver klaarde woninkjes stond, staat nu plotseling het kantoor van een belendende fabriek, op het punt waar misschien eeuwen lang en tot voor heel kort een grote boerderij heeft gestaan, rijst nu zomaar een flat van acht of negen verdiepingen omhoog. Wie Leeuwarden, zeg vijftien of twintig jaar geleden, verlaten heeft, vindt nu een totaal ande- Hoofdagent van politie houdt op hoek Peperstraat en Weaze een jonge fietser aan, die hij een moment eerder zag rijden door de voor rijwielen verbo den Oude Oosterstraat. Jonge man komt vlot naar de rand van het trottoir en wil best ver tellen, wie en wat hij is. Ge valletje lijkt met een sisser af te lopen, tot fietser plotseling niet ifieer weet wanneer hij ge boren is en bovendien agent begint aan te manen tot grote spoed: „Vooruit, opskiete, ik hew haast, skrief mie nou mar op, mar vlug een bitsje Agent, niet van smoesjes ge diend, trekt met routinegebaar opschrijfboekje en plaatst fiets van overtreder tegen winkelpui, wanneer jongkerel aanstalten maakt er vandoor te gaan. Dat doet hij trouwens toch, maar nu zonder fiets. Moment later komt hij terug en zegt dan ronduit, wat hij van pliesje vindt: „grote sufferd, grote kl.Fractie van seconde daarna zit agent zélf op die fiets en peddelt ermee in de richting van het politiebureau, nageschreeuwd door de goed van de tongriem gesneden jon geman: „dikke grauwkop, schele mikmak, ak je weer tref skop ik je dood, fietsedief Klein incidentje in ons goede Leeu warden, voorjaar 1965 re stad terug met asfaltwegen op plaatsen, waar in zijn tijd nog grint weggetjes liepen, met reeksen flats en eengezinswo ningen op punten, waar hij nog duidelijk koeien ziet grazen, zodra hij maar even de ogen sluit. De nieuwe veemarkt in de Frieslandhal, het labyrinth van straten in het Nijlan, de rond weg in oost, zuid en west, de Hermesbrug, de nieuwe Ver- laatsbrug, de nieuwe Lange Marktstraat, de honderden hui zen oostelijk van Achter de Ho ven, het nieuwe industrieter rein, het nieuwe gebouw van de Waterleiding, de Kinder boerderij, het huizencomplex ten noorden van de Meidoorn straat, het nieuwe Telefoonkan toor, het Heechterp, de nieuwe kerken in alle windstreken, niets, niets van dit alles heeft de Leeuwarder gezien, die de stad kort na de bevrijding ver liet en hier nooit meer is terug geweest. Maar hij herinnert zich nog wel de oude Veemarkt, de Wil- helminabaan, de sloppen en steegjes in de schaduw van de Oldehove, de wankele wonin kjes van de Weerklank, het massieve Hotel De Doelen, het gezellige Spoorzicht, de voor historische Verlaatsbrug, het smalle grachtje langs de gevan genis en de boerderijen, die alle invalswegen markeerden en van dat alles vindt hij niets, of zo goed als niets terug. Leeuwarden bouwt en breekt, als elke andere stad, die leeft; vandaag gaat de villa Baens Ein eraan en komen er weer drie woningen gereed bij de Dok kumer Ee, morgen slaan de slo pers een krotwoning Achter Tulpenburg tegen de vlakte en schiet het nieuwe gebouw van de Provinciale Bibliotheek weer een eindje verder uit de grond, overmorgen wordt er ergens anders weer even verwoed ge broken en gebouwd. Zo krijgt Leeuwarden, niet eens langzaam maar zéker, maar ze ker en snel een ander gezicht, het gezicht van een grote stad, die zich op de kaarten van de planologen al uitstrekt tot de Grote Wielen, tot de Kleine Wielen, tot ver het noorden in, tot ver voorbij het Van Harinx- makanaal UK.. t|i0 fin I -I--j AM i-tBÉ-Kr fiwHsSnS: 5&Hti rr. o. _l t, Ii_ j j. J 1_ - u> 1K - i limp mmmmM lajplM BiMiiiii|iiii|il||iiiii ■ilHÉptifönMnMMBf lliiiiiiiipiiiliiiiiii «Jjllj". V li lllllSlSi ihpAA:',:;:"; A:!;-:!' Ttd 1 1 jgg; m ft Ji Ik sta tussen Hoeksterkerkhof en Hoeksterachterom en wierp vroeger een vriendelijk licht over de kleine huisjes van de Kogelschans. Maar wat is mijn taak sinds ze zijn afgebroken en hun bewoners deze buurt de rug hebben toegekeerd Alles is nu woest en leeg om me heen, de wereld lijkt verlaten, de huizen zijn onbewoond en scheefgezakt - of sta ik zo scheef misschien Niets blijft er over van oud Leeuwarden, alle aardigheid gaat er af - ik heb m'n kop maar laten hangen

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1965 | | pagina 1