VOOR LEEUWARDEN EN DE WIJDE WERELD ER OMHEEN Redactie, administratie en advertentieafdeling: Vredeman de Vriesstraat 1 a.d. Emmakade Telefoon 20302 Postgiro 98 10 62 Bankrelatie: Raiffeisenbank 'TKLEIHE KEAHTSJE Een uitgave van Fenno Schoustra's Publiciteitskantoor Vredeman de Vriesstraat 1 aan de Emmakade Leeuwarden Abonnementsprijs: f 2,90 per half jaar f 5,80 per jaar v. h. buitenland f 7,50 per jaar LOSSE NUMMERS 40 CENT TWEEDE JAARGANG - NUMMER 29 Verschijnt eenmaal in de veertien dagen 3 NOVEMBER 1965 Romantiek in de oude binnenstad Een romantische plaat van het romantische oude Leeuwarden: een schilderachtig poortje met afbrokkelende muren, een oude kachel, die nooit meer zal branden, een droogrek, dat z'n beste dagen heeft gehad, dikke barnevelders in een ren voor de ramen We willen het allemaal graag op de foto vastleggen, maar wonen willen we er niet: lees in dit Kleine Krantsje het hoofdverhaal op de dubbele binnenpagina: „We willen niet meer in stegen en sloppen wonen

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1965 | | pagina 1