infer! 7965 /fftVo j£m6eh.1965 >5 56e-oemS5i. /9< 7< om maar binnen met je knecht ^■ecesn&eh 1965 Sb-e^zesn&eA 965êd&c-esnAeh 7965 $5* '965 m5j-e<^>rriê~e5 7965 7965 %)&cerr 7965 Sö&zemTeJk. £öecernS-eJ7 79651 65 5b&oem£e>< '65 C) Redactie, administratie en advertentieafdeling: Vredeman de Vriesstraat 1 a. d. Emmakade Telefoon 20302 Postgiro: 981062 Bankrelaties: Raiffeisenbank Amsterdamsche Bank N.V. 'T KLEINE KEAHTSJE VOOR LEEUWARDEN EN DE WIJDE WERELD ER OMHEEN Een uitgave van Fenno Schoustra's Publiciteitskantoor Vredeman de Vriesstraat 1 aan de Emmakade - Leeuwarden Abonnementsprijs: f 2,90 per half jaar 5,80 per jaar v. h. buitenland 7,50 per jaar Losse nummers 40 cent TWEEDE JAARGANG NUMMER 30 Verschijnt eenmaal in de veertien dagen 24 NOVEMBER 1965 i v

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1965 | | pagina 1