VOOR LEEUWARDEN EN DE WIJDE WERELD ER OMHEEN Redactie, administratie en advertentieafdeling Vredeman de Vriesstraat 1 a.d. Emmakade Telefoon 20302 Postgiro 98 10 62 Bankrelatie: Raiffeisenbank 'KLEINE KRAHTSJE Een uitgave van Fenno Schoustra's Publiciteitskantoor Vredeman de Vriesstraat 1 aan de Emmakade Leeuwarden Abonnementsprijs f 2,90 per half jaar f 5,80 per jaar v. h. buitenland f 7,50 per jaar LOSSE NUMMERS 40 CENT TWEEDE JAARGANG - NUMMER 32 Verschijnt eenmaal in de veertien dagen 15 DECEMBER 1965 Ruime blik uit de hoogte Onze fotomedewerker Harry Dikken heeft voor 't Kleine Krantsje de Bonifatiustoren aan de Voorstreek beklommen om deze plaat te kunnen maken van Leeuwarden Oost. Foto's, van hoge punten af genomen, geven altijd een boeiend beeld van de stad - ook deze plaat doet dat. Achter de oudere huizen van de Oostersingel zien we de nieuwere woningen van de zeeheldenbuurt keu rig netjes in de rij; eens lag hier het labyrinth van straten en steegjes, die tot de Weerklank hoorden. Imposant zijn de industrie gebouwen op de achtergrond - de hoogste pijp van de Electrische Centrale reikt nog net even hoger dan het punt, waarop onze fotograaf zich bevindt.

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1965 | | pagina 1