i VOOR LEEUWARDEN EN DE WIJDE WERELD ER OMHJ Een uitgave van Fenno Schoustra's Publiciteitskantoor Vredeman de Vriesstraat 1 Redactie, administratie en advertentieafdeling: Vredeman de Vriesstraat 1 a.d. Emmakade Telefoon 20302 Postgiro 98 10 62 Bankrelatie: Raiffeisenbank 'T KLEINE KEANT5JE Abonnementsprijs: f 2,90 per half jaar f 5,80 per jaar KRANTEN v. h. buitenland f 7,50 per jaar iOSSE NUMMERS 40 CENT DERDE JAARGANG - NUMMER 59 Verschijnt eenmaal in de veertien dagen 11 JANUARI 1967 eeuwarden in winterpracht Wie even de onvermijdelijke narigheid van de winter vergeet zal kunnen genieten van deze plaat van Leeuwarden in winterpracht. De eerste sneeuw is gevallen, er ligt al een vliesje ijs in de gracht: de stad steekt zich in het mooiste winterkleed. Voor wie het niet in één oogopslag ziet - de fotograaf heeft op het bolwerk van de Westerplantage gestaan, we zien de Westerkade links en de Westersingel rechts.

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1967 | | pagina 1