J^ë IrtJCft A HELLEMA i zn ALLE ONDERHOUDSWERK J.A.F.BEST JAN TERPSTRA'S EXPRES ALLERLEI HUIZEN TE KOOP BIJ E. MEERDING FIAT-DEALER drukkerij bos en co ook voor folders hou dit altijd voor ogen: het oog wil ook wat! VERWARMT U OOK MAAR ÉÉN KAMER IN UW HUIS? Gebr. v. Eyck v. Heslinga Rijwiel- en Bromfietshandel bleeklaan 29 IV. v d. Woude, antiquiteiten GARAGEBEDRIJF W. WIP 'T KLEINE KRANTSJE 12 brilmonturen in alle prijsklassen aan school en kantoor aan winkel en woning SNELLE SERVICE VOLLEDIGE SERVICE Pam is het one-en benzinemeik van de SHV energiegroep Ga dèn over op centrale luchtverwarpilng luchtverwarming is de meest Ideale verwar ming voor mensen die staan op comfort en zorgenvrij gemak. E$n moderne Carrier luchtverwarming kost aanzienlijk minder dan u wellicht denkt. Bel of schrijf ons voor vrijblijvende prijsop gave of de brochure: SLIM Inkoop en Verkoop Bollemansteeg 8-10, Leeuwarden Persen Chemisch reinigen LEEUWARDEN Verven Triploneren kies daarom bij BEST de bril die het BEST bij u past van eenvoudig tot zeer luxieus GOED advies BETER vakwerk BEST Leeuwarden Nieuwestad 61 a (stille zijde) Leeuwarden Gysbert Japicxstraat 12 - Leeuwarden Telefoon 25298 - 25290 - 22075 "WAAR LET IK OP BIJ LUCHTVERWARMING" TECHNISCH BUREAU N.V. TWEEBAKSMARKT 43 LEEUWARDEN TELEFOON 05100-24419-27323 GERARD DOUSTRAAT 59 LEEUWARDEN - TELEF. 29088 Een firma zal een nieuw, groot magazijn openen voor heeren confectie, en om al dadelijk flinke re clame te maken, annonceert zij in verschillende bladen dat de opening zal plaats hebben op Zon dagmorgen om 8 uur precies, en dat degene die bet eerst in den winkel komt, een fijn costuum cadeau krijgt. Deze aankondiging trok. Reeds om zes uur 's mor gens stonden er al menschen voor de gesloten deur en toen het tegen acht uur liep, waren er veel meer dan honderd verzameld. Van de plaats vóór den winkel kon men juist de wijzers van de torenklok zien, en aller aandacht was dus daarop gevestigd, nog twee minuten.... nog ene minuut.... Daar komt een net gekleede heer met hoogen hoed op en een bos sleutels in de hand vlug aanstappen regelrecht op de deur aan „Pardon, mag ik even passeren, heeren klonk het beleefd en iedereen maakte ruimte in de stellige overtuiging, dat het de eigenaar van de zaak is, die de deur voor de clientèle zal openmaken. Hij komt aan de deur, grijpt de knop, juist op het oogenblik dat het op de torenklok acht uur begint te slaan en tegelijk van binnen de deur wordt open gemaakt. De heer gaat naar binnen, gevolgd door tien ande ren, die allen verklaren het eerst na hem binnen te zijn geweest. Hij neemt beleefd zijn hoed af en zegt tegen den werkelijken chef, die de deur open sloot: „U hoort dat allen verklaren na mij binnen gekomen te zijn, vergissing is dus uitgesloten, wilt u mij maar direct een gekleed costuum aanmeten". De menigte vloekte en tierde, vond het een streek, zij hadden twee uren gewacht, maar er was niets aan te doen, de heer met de bos sleutels kreeg de prijs. (1903) H Groningerstraatweg 114 St. Jacobsstraat 7 Telefoon 25321 Telefoon 24357 GOEDEREN WORDEN ZONDER PRIJSVER HOGING OPGEHAALD IEDEREEN EEN EIGEN AUTO dat is de moderne tijd Gebruikte wagens van alle merken en alle prijsklassen bij: Amelandsstraat 20 LEEUWARDEN 4 NAAUW 16 - LEEUWARDEN MAKELAARSKAN TOOr! NIEU.WEWEG T i TEL 23117 1EEjóA-L:'i GARAGEBEDRIJF Transvaalstraat 71 Telefoon 05100-25428 Leeuwarden VOOR VERKOOP ALLE MODEL LEN - REPARATIE - STALLING EN GOEDE SERVICE J

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1967 | | pagina 12