Kwnt 0 ii» tie leeuw en iresma GASverwarming F. van der Heide Ger. v. cL Meulen Piet Wiersma De Vries DEKKLEDEN VERHUUR voor portret en camera textiel UW ADRES R IJ WI E L E N KOETSTRA MAAKT ALLES Gashaarden VERHUUR Wagenaar 9 'T KLEINE KRANTSJE OOK VERKOOP Scherpe prijzen 1 TEL26297 LEEUWERIKSTRAAI t LEEUWARDEN technisch installatie bureau leeuwarden - weerd 24 - tel. 23805 De kleine zaak met grote service G. VIS Hollanderdijk 36 telefoon 24629-21868 nieuwe wagens Zonweringen van nieuwe kleden in alle afmetingen, o.a van katoendoek, hennep- en nylondoek Ao 1880 Zuidergrachtswal 24 Tel. 25315, na 18 u. 27324 LEEUWARDEN FOTO 's MAANDAGS GESLOTEN Bagijnestr.42 Tel.25414 Leeuwarden CENTRALE VERWARMING GASVERWARMING OLIESTOOEINRICHTINGEN voor EN REPARATIE RUITERSKWARTIER (t.o. Harmonie) Telefoon 2 46 28 Grot* K*rlatr**t 27 LetvwaréM 40 j*ar fo«dt waar (W interprijzen) Lekkage Aanleg en LEVERING van alle modellen en merken van uitsluitend Opel Kapit&n Opel Rekord Opel Kadett Kadett Caravan V.W. Toerbusjes met radio en all risk verzekering Oldegalileeën 169 Leeuwarden Telefoon 27701 van stellen alles in de schaduw. W. de Geeststraat 47-49 LEEUWARDEN Telefoon 26095 - 27165 Vraagt vrijblijvend offerte Wat u ook zoekt geneesmiddelen toiletartikelen parfumerieën of artikelen voor babyverzorging suikerpatiënten of salons voor gelaatsverzorging manicure STEEDS IS HET.... DROGISTERIJ GEEFT WAARDEVOL ADVIES Peperstraat 12 Telefoon 26173 GASCON VECTOR CLAUDIUS capaciteit 10.000 lc.cal./u. DE GOUDEN POORT lag op het Leeuwarder Nieuw- land buiten de stadswal en komt voor in oude schrifturen van 1511: „De nije fenne nij Seedtlant, liggende bij de golde- ne porte". Het is onbekend ge bleven waar de gouden poort precies heeft gestaan. DE BLOKHUISSTEEG is al voor het midden van de zestiende eeuw ontstaan door een bebouwing van de binnen zijde van de stadswal naast de stins en het hof van de Jous- ma's, het latere Muntenburg. Nóg zit er een oude steen in de Blokhuissteeg met de naam Munteburen. Slingerij kon eens binnenwan delen in de Nieuwe Slingerij, want ook dat was in het oude Leeuwarden een bekend etablis sement. HET SPOOKSTEEGJE liep vroeger van de Nieuwebu- ren naar de Wabe Wissesstraat, even ten westen van de Vijzel straat. Het was een gedeeltelijk overbouwde nauwe doorgang met twee woninkjes. En waar om het Spooksteegje heette We zouden het niet weten, maar de verklaring van de naam ligt wel wat voor de hand: in deze don kere hoek voelden spoken zich zeker thuis van het graanpakhuis Peters burg aan de Oostersingel. DE VERGULDEN LEEUW was tot voor een honderd jaar een huis aan de Wortelhaven, het tweede pand van de Voor streek af. Het huis zal vroeger wel een gevelteken met een ver gulde leeuw hebben gehad en misschien heeft die leeuw nog wat te maken gehad met de leeuw van het wapen van Min- nema. Eens strekte het gebied van de Minnema's zich immers tot de Wortelhaven uit. DE OUDE SINGERIJ DE WILDEMAN DE POPPEBRUG moet driehonderd jaar geleden in Leeuwarden een herberg zijn geweest, een van de zeer vele herbergen, die er toen waren in de stad. Wie het borreltje niet zo best smaakte in de Oude was in het begin van de vorige eeuw de naam van een bakkerij in de Groote Hoogstraat. De naam was stellig ontleend aan een gevelsteen met de beeltenis van een „wildeman". Een der gelijke gevelsteen kunnen we nu nog vinden in de zijmuur was een trapkesbrug over het Vliet ten noorden van de Pop- pebuurt. In 1936 is de oude Pop- pebrug vervangen door een nieu we ophaalbrug en deze ophaal brug is nu net weer vervangen door een dam in het Vliet. De naam Poppebrug herinnerde ons nog altijd aan de Poppebuurt, die hier gelegen heeft.

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1967 | | pagina 9