GROTE VREUGD OP DRAKENSTEYN VOOR LEEUWARDEN EN DE WIJDE WERELD E Een uitgave van Fenno Schoustra's Publiciteitskantoor Vredeman de Vriesstraat 1 Redactie, administratie en advertentieafdeling: Vredeman de Vriesstraat 1 a.d. Emmabade Telefoon 20302 Postgiro 98 10 62 Bankrelatie: Raiffeisenbank DERDE JAARGANG 'T KLEINE KRAHTSJE Abonnementsprijs: f 2,90 per half jaar f 5,80 per jaar v. h. buitenland f 7,50 per jaar NUMMERS 40 CENT 967 NUMMER 65 Meerland juicht om 't Prinsenkind Ook in 1938 grote vreugd voor de Oranje's bij de geboorte van prinses Beatrix. VOOROUDERS VAN HET PRINSJE RESIDEERDEN IN LEEUWARDEN

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1967 | | pagina 1