Pinkster in 't teken van Moederdag 5 16 VOOR LEEUWARDEN EN DE WIJDE WERELD ER OMH Een uitgave van Fenno Schoustra's Publiciteitskantoor Vredeman de Vriesstraat 1 derde jaargang osse nummers cent nummer 66 1711 Redactie, administratie en advertentieafdeling: Vredeman de Vriesstraat 1 a.d. Emmakade Telefoon 20302 Postgiro 98 10 62 Bankrelatie: Raiffeisenbank 'TKLEIHE KEAHTSJE - 1967 Abonnementsprijs: f 2,90 per half jaar f 5,80 per jaar v. h. buitenland f 7,50 per jaar

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1967 | | pagina 1