Jubilerend Roode Kruis vraagt tien miljoen VOOR LEEUWARDEN EN DE WIJDE WERELD ER OMHE Een uitgave van Fenno Schoustra's Publiciteitshantoor Vredeman de Vriesstraat 1 Wie denkt er bij zijn honderdjarig bestaan alleen maar aan de volgende jaren? Het Nederlandsche Roode Kruis! Omdat het tien miljoen gulden nodig heeft om zijn taken te kunnen voortzetten. Redactie, administratie en advertentieafdeling: Vredeman de Vriesstraat 1 a.d. Emmakade Telefoon 20302 Postgiro 98 10 62 Bankrelatie: Baiffeisenbank 'T KLEINE KRANTSJE DERDE JAARGANG Abonnementsprijs: f 2,90 per half jaar f 5,80 per jaar v. h. buitenland f 7,50 per jaar OSSE NUMMERS 40 CENT 1967 NUMMER 67 Honderd jaar helpende handen

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1967 | | pagina 1