OH ANTI EK VAN DE OUDE NIEUWESTAD let was een eer in Leeuwarden aan de galg te bengelen IN DIT NUMMER: Sn Leeuwarden - stad van de galgelappers Een uitgave van Fenno Schoustra's Publiciteitsbantoor Vredeman de Vriesstraat 1 l 2471 Redactie, administratie en advertentieafdeling: Vredeman de Vriesstraat i a.d. Emmakade Telefoon 20302 Postgiro 98 10 62 Bankrelatie: Raiffeisenbank DERDE JAARGANG 'T KLEINE KMTS JE VOOR LEEUWARDEN EN DE WIJDE WERELD ER OMHJ Abonnementsprijs: f 2,90 per half jaar f 5,80 per jaar KRANTEN v. h. buitenland f 7,50 per jaar OSSE NUMMERS 40 CENT 1967 NUMMER 68 Op deze fantastische plaat van de Nieuwestad is de romantiek van vroeger eeuwen verrassend vastgelegd: we zien hier de huizen aan weerszijden van de Weerd in 1847, het jaar, waarin de tekenaar Sj. van de Veen ze voor ons op deze tekening vereeuwigde. Een foto van hetzelfde punt van de Nieuwestad van nu ziet er wel heel anders uit - de stille rust is verdwenen, de winkelpanden van vandaag ademen een heel andere sfeer. Uiterst links de vroegere Heerensociëteit, uiterst rechts De Witte Beer, nu het Kinder wagenhuis van Landstra en toen met niet alleen een witte beer in de topgevel maar met nog zo'n beestje boven de deur. Het hoek huis van de Weerd, nu De Krokodil, was blijkens een opschrift boven de deur een Magazijn voor Brabantsche en Zijden Hoeden, in De Witte Beer werd tabak verkocht, net als in het tweede huis rechts van de Weerd. Bloemenkoopman Manus, wel bekend in Leeuwarden en de wijde wereld er omheen, zoals uit het volgende blijkt, moet een dezer dagen in Italië zijn .geweest. Evenals andere grote figuren als de Nederlandse mi nisters De Jong en Luns bezocht hij de Paus en maakte zelfs met de kerkvorst een wandeling door Rome en het Vaticaan. Wande ling van beide heren bracht duizenden Italianen op de been; alom enthousiasme en.ver bazing, want er was iets dat die mensen niet begrepen: „Wie heeft Manus daar bij zich vroegen ze - in het Italiaans.

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1967 | | pagina 1