Aantrekkelijk winkelcentrum is van veel belang voor de stad GOED VOOR ALLE KLEIKE EK GROTE BOODSCHAPPEK Met water plaats en closet Welke plaats laat mooiste monumenten zo bevuilen derde jaargang VOOR LEEUWARDEN EN DE WIJDE WERELD ER OMH Een uitgave van Fenno Schoustra's Publiciteitskantoor Vredeman de Vriesstraat 1 Eedactie, administratie en advertentieafdeling: Vredeman de Vriesstraat 1 a.d. Emmakade Telefoon 20302 Postgiro 98 10 62 Bankrelatie: Raiffeisenbank 'T KLEINE KRANTSJE Abonnementsprijs: f 2,90 per half jaar f 5,80 per jaar v. h. buitenland f 7,50 per jaar NUMMERS 40 CENT 1967 NUMMER 69 OUDE WAAG MOET HU SHEL GOEDE BESTEMMIHG KRIJGEN

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1967 | | pagina 1