1 chtejlfoffuL> RUBA ADRESSEN EN ARTIKELEN OM NIET TE VERGETEN ZALENVERHUUR «TIVOLI» BEKKER VAN KOOTEN Cosmetica H.deBoer TAX Hl IM DAP P A. ATEMA ,BIJ DE PUT' Koelkasten Wasautomaten Piet Wiersma MORREMA'S Naaimachines voor portret en camera VERHUUR PAGINA Verzekeren is Motorenimport A. de Boer BOSCH KOELKASTEN ra 1 TEL.26297 WEET JE NOG WEL OUDJE? nieuwe wagens radiotoestellen televisietoestellen stereo-muziekmeubelen transistorradio's Riemersma FOTO LEEUWERIKSTRAAT 1 LEEUWARDEN 's MAANDAGS GESLOTEN De romantiek van vroeger op de grammo foonplaat vastgelegd. Oude liedjes op nieuwe platen RICHARD TAUBER WILLY DERBY LOUIS DAVIDS Gramofoonplaten- handel Wirdumerdijk 30 Leeuwarden BANDEN SERVICE Bleeklaan 136 Zuidvliet 200 Tel. 24261 en 34557 LEEUWARDEN Een abonnement op 't Kleine Krantsje kost slechts f 2,90 in een half jaar Foto Mellema, Leeuwerikstraat 1 Zalen verhuur Tivoli, Huizu- merlaan 59 Parfumerie H. de Boer, Wirdumerdijk 22 Gram- mofoonplatenhandel Bij de Put, Wirdumerdijk 30 Koelkasten Bekker, Kelders 27 Lijstertax, Hollanderdijk 1 Morrema's Sportpalace, Nieuwestad 109 Riemersma Graetz, Bij de Put -M- Ruba Bandenservice, Bleeklaan 136 -M- Van Kooten, Radio T.V., Men delssohnstraat 1 Assurantiekantoor R. J. de Boer, Wijbr. de Geest straat 31 a Autoverhuur Piet Wiersma, Oldegalileeën 169 Prins Koelkasten, Nieuwestad 76 Naaimachines A. Atema, Slotmakers straat 3 Motorimport A. de Boer, Berlikumermarkt 17. Huizumerlaan 59 Telefoon 2 65 00 Het adres voor uw familie feesten, personeels- en contactavonden, vergade ringen, bruiloften enz. enz Gemoderniseerde zalen van 10 tot en met 275 personen. Expl. TJ. KRAMER Voor BAUKNECHT en ZOPPAS en (met inruil) HET adres met service: Kelders 27 Sinds 1848 Telefoon 20841 van uitsluitend Opel Kapit&n Opel Rekord Opel Kadett Kadett Caravan V.W. Toerbusjes met radio en all risk verzekering Oldegalileeën 169 Leeuwarden Telefoon 27701 Sport Palace Nieuwestad 109 Weerd 3 Telefoon 20244 Ruiterskwartier 165 op 't laatste adres: Speciaalzaak CAMPING en WATERSPORT TELEFOON 34778 /WWWVWVtA/VWWWMAAA Voor al uw RADIO CENTRIFUGES TELEVISIE KOELKASTEN WASMACHINES ENZ. «AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA/ Eigen reparatie-inrichting Mendelssohnstr. 1, hoek Mozartstr. Telefoon 05100-25192 - Leeuwarden Dr. v. d. Hoog PARFUMERIE Wirdumerdijk 22 Telefoon 26260 Leeuwarden bij de Put Telef. 33125 en 23172 een zaak van vertrouwen Vraag daarom in lichtingen en ad vies over AL UW verzekeringen bij: Assurantiekantoor R. J. DE BOER Wijbr. de Geeststr. 31a Leeuwarden Telef. 05100 - 25094 TEL. 22222 Leeuwarden, Berlikumermarkt 17 - Tel. 28157—34616 Nieuwestad 76 - Leeuwarden Telefoon 05100 - 28215 Reeds vanaf f 125,— Zig Zag vanaf f 295,— BIJ INRUIL HOGE PRIJS VOOR OUDE Overal te ontbieden Slotmakerstraat 3 Bij de Eewal LEEUWARDEN Telefoon 30259 Een koelkast van PRINS Een VORSTELIJK bezit Voor iedere KEUKENPRINSES tegen concurrerende prijzen

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1967 | | pagina 11