Fa. J. Otma HUTTIN4 Uw adres voor een verzorgd modern kapsel Kapsalon P. DE JONC Fa.K.Paassenen MORGEN RIPOLIN ALLE ONDERHOUDSWERK| De Boer's Garagebedrijf N.V. FA. L. WINTERS Parfumerie „De Eenhoorn" Gereedschap voor jaren1 O TM A Bouwbedrijf TL töij&eHpa cn 2h 'T KLEINE KRANTSJE GASVERWARMING GEREEDSCHAPPEN AUTO'S SCHILDEREN MET aan school en kantoor aan winkel en woninc? Zenuline tabletten - Forte Homoeopatie VEEMAN n A TYtPX/T A XTÏ~3 oer m„i o*r».J Eig. G. ADEMA - Nieuwestad 35 - Telefoon 2471:1 Q DROGISTERU mL^9 I H m IIP ..D30GISTEN.ASSOCIATIE" IID ..DSOGISTEN-ASSOCIATIE" ^223% A. R. van Dantzig B. B. van Dantzig-Postuma APOTHEKERS-ASSISTENTEN Jan van Scorelstraat 55 Telefoon 22495 Voor (}<MUCcwact»U hét adres ERKEND GASFITTER G. Japicxstr. 38, Leeuwarden - TeL 21559-2 Wirdumerdijk 21LeeuwardeJ Telefoon 23115 .ill--££1 JL- -iiuuii Verlengde Schrans 150 05100—21449 Archipelweg 44 05100—20341 Bleeklaan 145 (Autoshop-Motique) 05100—23573 Een volautomatische WASMACHINE wast 5 kg, spoelt en centrifugeert voor slechts f 598,- Verkrijgbaar bij: Nieuwestad 7 - Leeuwarden Telefoon 22644 CANDY SNELLE SERVICE VOLLEDIGE SERVICï Gysbert Japicxstraat 12 - Leeuwarden Telefoon 25298 - 25290 - 22075 I PRIJS PER 200 STUKS 4,00 Analyse: met viscum en zincum valeriani- cum d3 Gebruik: bij erge opwinding of overspan ning 4-7 x daags 1 tablet opzuigen of met water innemen. Verkrijgbaar in de apotheek of rechtstreeks Heerenwaltje 5, Leeuwarden Tel. 05100—23448 Fabriek: Harlingerweg 29, Franeker, tel. 05170-2987 Filiaal: Noorderhaven 1, Groningen, tel. 05900-32090 NAAUW 16 - LEEUWARDEN GRAFMONUMENTEN SCHOORSTEENMANTEL! I dc itmcia iusRuouwi i| SINDS 1930 TELEFOON 30180 - 29278 - 27866 - 28286

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1967 | | pagina 8