KLUIZENAARS IN HET PRINSENHOF VOOR LEEUWARDEN EN DE WIJDE WERELD ER OM HE Een uitgave van Fenno Schoustra's Publiciteitskantoor Zk Vredeman de Vriesstraat 1 Redactie, administratie en advertentieafdeling: Vredeman de Vriesstraat 1 a.d. Emmakade Telefoon 20302 Postgiro 98 10 62 Bankrelatie: Raiffeisenbank 'T KLEINE KMTS JE DERDE JAARGANG Abonnementsprijs: f 2,90 per half jaar f 5,80 per jaar v. h. buitenland 9 f 7,50 per jaar iOSSE NUMMERS 40 CENT 1967 NUMMER 70 Niet zo heel lang geleden woonden er nog mensen als mollen in de grond. Op de schrale Drentse heidevelden en ook wel op de zandgronden in oostelijk en zuidoostelijk Friesland leefden hele gezinnen onder erbarmelijke omstandigheden in vochtige plag genhutten. Sommige hoogbejaarde veteranen, die er zelf nog in hebben gewoond, kunnen er niet of nauwelijks met droge ogen over praten. Vergeleken met de woontoestanden van nu kon dat wonen in de grond geen wonen worden genoemd. De bewoners van de plagenhutten zochten steun bij elkaar en ze bouwden hun hutten bij elkaar in de buurt: in al hun armoede en ellende zijn ze niet eenzaam en alleen geweest. Wel volslagen eenzaam leefde er twee generaties geleden een bejaard echtpaar in het hartje van het Friese waterland, niet in een plaggenhut, maar wel in een bouwsel, dat nauwelijks meer was dan een hut. Over dit echt paar berichten wij vandaag uitvoerig in dit Kleine Krantsje op de pagina's 6 en 7 in het verhaal over Het mysterieuze leven van Sytze en Maaike

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1967 | | pagina 1