de drempel voor de Herfst VOOR LEEUWARDEN EN DE WIJDE WERELD ER OM HE Een uitgave van Fenno Schoustra's Publlciteitskantoox Vredeman de Vriesstraat 1 ïedactie, I administratie en ladvertentieafdeling: Vredeman de Vriesstraat 1 a.d. Emmakade 'T KLEINE KMTS JE Abonnementsprijs: t 2,90 per half jaar f 5,80 per jaar KRAN7\X v. h. buitenland t 7,50 per jaar .OSSE NUMMERS 40 CENT 1967 nummer 71 staan alweer op de drempel voor de eefst. nóg blijft het weer zich voortreffe- iljk houden, maar de tijd gaat z'n gang. de ipecifieke zomersporten lopen op hun laatste ienen; de kampioenswedstrijden fierljeppen Liggen alweer achter ons, de zeilers beginnen II te denken aan de winterberging, nog een Jaar grote wedstrijden en ook voor de kaat sers is de zomer voorbij. volgens de kalender begint over drie weken het najaar. dan nog «aar even en we zitten alweer midden in het pimterseizoen. met de onvermijdelijke winter de NARIGHEID, MAAR ook MET DE ONGEëVENAARDE 1nterse gezelligheid. en laten we daar dan liaar naar uitkijken op dit moment van het |aar. en ter ere van het afscheid van de zomer drie foto's van populaire zomersporten op beze voorpagina.

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1967 | | pagina 1