ADIEU CAMMINGHABRUG VOOR LEEUWARDEN EN DE WIJDE WERELD ER OMH Een uitgave van Fenno Schoustra's Fubliciteitskantoor Vredeman de Vriesstraat 1 12 Redactie, administratie en advertentieafdeling: Vredeman de Vriesstraat 1 a.d. Emmakade Telefoon 20302 Postgiro 98 10 62 Bankrelatie: Raiffeisenbank 'T KLEINE KRANTSJE Abonnementsprijs: f 2,90 per half jaar f 5,80 per jaar v. h. buitenland f 7,50 per jaar OSSE NUMMERS 40 CENT VIERDE JAARGANG 1967 NUMMER 74 I. 171 III "iï-h: rf '2! li'3 ir!d pil siffl De Camminghabrug tussen Bote van Bolswertstraat en Bleek- laan bestaat niet meer. Op dit moment worden de laatste resten van de brug uit de grond gehaald; de vorige week was het beton nen brugdek al stukgeramd. De Camminghabrug heeft precies veertig jaar bestaan - het was in 1927, dat deze moderne verbin ding tot stand kwam tussen Noord- en Zuidvliet. Vandaag zetten we voor de lezers van 't Kleine Krantsje twee curieuze foto's tegenover elkaar: op de ene zien we de Camminghabrug in aan bouw veertig jaar geleden dus, de andere laat ons de afbraak zien, een plaatje van deze week. Beide foto's zijn hoogst interes sant; op de grote plaat zien we nog verscheidene huizen, die er nu niet meer zijn. Ouwe Vlietsters - jim wete het seker nog wel, niet

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1967 | | pagina 1