Tijdperk van straattypen afgesloten Wm VOOR LEEUWARDEN EN DE WIJDE WERELD ER OMH Een uitgave van Fenno Schoustra's Publiciteitskantoox Vredeman de Vriesstraat 1 HI Eedactie, administratie en advertentieafdeling: Vredeman de Vriesstraat 1 a.d. Emmakade Telefoon 20302 Postgiro 98 10 62 Bankrelatie: Raiffeisenbank 'T KLEINE KEAHTS JE VIERDE JAARGANG i 7 Abonnements prijs: f 3,75 per half jaar f 7,50 per jaar v. h. buitenland f 10,- per jaar OSSE NUMMERS CENT 1968 NUMMER 84 Er is een tijdperk afgesloten, het tijdperk van de straattypen. Ze zijn er niet meer, de Cohentsjes, de Jan Dumen, de Sikke de Kaetsen, de koeiedrievers, de veemarktschoonmaaksters, het mannetje met de parapluie's. Een fotoserie met de wat slordig ge schreven opdruk „Langs de straat", die een jaar of vijftig geleden in Leeuwarden door een handige fotograaf vervaardigd werd, zou nu niet meer kun nen worden gemaakt. Nou ja, foto's van koeiedrij- vers zijn er nu nóg te maken, ook nu nog spuiten nijvere mannen iedere vrijdag de veemarkt schoon, maar de sfeer van vroeger is er niet meer, de omstandigheden zijn anders, de mensen zijn anders, de uitgespro ken typen, die iedereen kende, ze zijn er niet meer. Langs de straat' was een serie foto's, waarin de veemarktschoon maaksters thuishoorden, waarin Salomon Cohen, de schoenpoetser en diens dochters Roosje en Betje thuishoorden, maar waarin ook de twee vermaarde rechercheurs van politie Stevan en Turksma wer den opgenomen. En dat was wel typerend voor het kleine en gemoedelijke Leeuwarden van toen: ieder een kende iedereen. Die beide rechercheurs staan niet op deze pagina: de beide heren links boven wa ren koeiedrievers. Wie herkent ze nog Was de gentleman rechts (de oude) Sikke de Kaets

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1968 | | pagina 1