Zou er nog wat van komen met de Waag VOOR LEEUWARDEN EN DE WIJDE WERELD ER OMH Een uitgave van Fenno Schoustra's Publiciteitskantoor Vredeman de Vriesstraat 1 Redactie, administratie en advertentieafdeling: Vredeman de Vriesstraat 1 a.d. Emmakade Telefoon 20302 Postgiro 98 10 62 Bankrelatie: Raiffeisenbank 'T KLEINE KEANTSJE Abonnements prijs: f 3,75 per half jaar f 7,50 per jaar v. h. buitenland f 10,- per jaar OSSE NUMMERS 40 CENT VIERDE JAARGANG 1-5-1968 NUMMER 85 Koffiehuizen, bars, ze rijzen als paddestoelen uit de grond tegenwoordig. Net is er op de ene plaats in de stad weer zo'n etablisse ment geopend, of op de andere plaats beginnen ze alweer met het inrichten van de nieuwste zaak. Voor niet al te dorstige mensen is het allemaal niet meer bij te houden en we naderen het moment, dat er in Leeuwarden meer proeflokalen dan proevers zullen zijn. En dat is dan een wel heel vreemde zaak, want tot voor kort onder het bewind van de onvergetelijke burgemeester Van der Meulen was er vrijwel niets te versieren op dit terrein - hij heeft tijdens zijn ambtsperiode kans gezien het aantal uitgesproken kroegjes terug te brengen tot niet meer dan 1 en dat er tijdens zijn regering een hoerastemming heerste in de wereld van de hore ca lijkt ons overdreven toe. Maar nu schijnt dan alles te kunnen, een gevolg, zonder twijfel, ook, van de nieuwe horecawet. Leve de recreatie in de kroeg, leve het borreltje in de bar. Maar hoe komt het nu met onze Oude Waag Dat gaat nog niet zo hard, dach ten wij. Er zou - om in de sfeer van deze tijd te blijven - een restaurant inkomen, maar V. en D. is de Waag alweer voor, we kunnen nog steeds geen kopje koffie drinken in de Oude Waag, maar wel met het gezicht op de Oude Waag. Toch mag die Waag wat ons betreft nu eindelijk wel eens een nieuwe bestemming krijgen - het dagelijks voortdurende beplassen van dit monument is voor Leeuwarden een beetje een onwaardige zaak. Voor wie dus graag eens even ergens gezellig wil zitten, maar dat in de Waag nog niet kan, (gezéllig zitten), doen wij even een kleine greep uit de beschikbare Leeuwarder koffie- en borrelbars: 'T SKÜTSJE - OLD INN - FRIESLANDBAR - QUASSIMODO - DON QUICHOT - VAT '69 - BAR D'EXCLUSIVE IN HOTEL DE VIER LEEUWEN - REGINA BAR - 'T ANKER - DE TUNNEL - PASSAGE - DE DOEDEL - PASSE PARTOUT - DE PRUT- TELPOT - SYB'S - DE WYNKÜP - BAR PARIS - DE COCKPIT - DE PLANTAGE - KICKY A GO GO - FLAMINGOBAR - MARIBOE - BAR 'T CENTRUM - LIDO - EN NOG VEUL MEER.

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1968 | | pagina 1