Z0MERVERMAAK IN GOEIE OUWE TIJD Een uitgave van Fenno Schoustra's Publiciteitskantoor Vredeman de Vriesstraat 1 Eedactie, administratie en advertentieafdeling: Vredeman de Vriesstraat 1 a.d. Emmakade Telefoon 20302 Postgiro 98 10 62 Bankrelatie: Raiffeisenbank VIERDE JAARGANG 'T KLEINE KEANTSJE VOOR LEEUWARDEN EN DE WIJDE WERELD ER O M H EgJbL Abonnements prijs: f 3,75 per balf jaar f 7,50 per jaar v. h. buitenland f 10,- per jaar OSSE NUMMERS CENT 24-7-1968 NUMMER 88 Het was een goeie vijftig jaar geleden met de ontspanning van de Leeuwarders wel een beetje een andere zaak dan nu. Veertien dagen of drie weken naar de Rivièra gaan was er nog niet bij; hoogstens trok er eens een durfal met een tent naar Ameland. In ieder geval werd de recreatie veel dichter bij huis gezocht en voor een brede groep van de bevolking waren bijvoorbeeld de per ken en plantsoenen toen veel populairder dan nu. Op zomerse dagen gingen de jongelui graag wandelen in Prinsentuin en Ren- gerspark en ook uitstapjes naar Marssum (Marssumer kermis en Tietjerk (met de paardetram van de Bokkeboerwaren toen erg in trek. Verder mochten alle mogelijke sportgebeurtenissen zich in een grote belangstelling verheugen; atletiekwedstrijden en tumbetogingen als op deze foto vastgelegd, trokken vaak heel wat publiek. Deze herinnering aan een zwoele zomer in de goeie ouwe tijd danken we aan een attente fotograaf, die een aantal toeschouwers bij een turnbetoging op het ijsbaanterrein aan de Blee- kerstraat vereeuwigde. Terwijl de dames van de turnvereniging in hun lange zware rokken verschrikkelijk hun best deden om mooi in de maat te blijven, wilden deze heren het zwakke geslacht wel even de rug toekeren om zich te laten vereeuwigen. Enkele van deze geportretteerden kunnen we bij name noemen. De heer met het strohoedje, zittend links, is Simon Schoustra (inderdaad, de vader van de redacteur van 't Kleine Krantsje), de meneer in het midden met het witte tumhemd en de markante zwarte snor is Van Keulen van de Sint Jacobsstraat. Tussen Van Keulen en Schoustra in zien we de heren Joustra (met strohoed) en Valkhof (met bolhoed). Op de voorgrond rechts Tibaut en naast hem links, midden op de foto, Henny Vinken, nu al sinds vele jaren in Amsterdam. Voor zover nog in leven zien de heren er nu wel een beetje anders uit: er zijn precies vijf en vijftig voorbij gegaan sinds deze foto werd gemaakt.

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1968 | | pagina 1