RADIO RIEMERSMA bij de Rut 38 Telefoon 33125 E WIJDE WERELD ER OMH Vredeman de Vriesstraat 1 VOOR LEEUWARDEN EN D Een uitgave van Fenno Schoustra's Publiciteitskantoor Redactie, administratie en advertentieafdeling: Vredeman de Vriesstraat 1 a.d. Emmakade Telefoon 20303 Postgiro 98 10 62 Bankrelatie: Raiffeisenbank VIERDE JAARGANG 30-8-'68 NUMMER 89 EVEN OPLETTEN: INRI) VERBODEN Inderdaad: opletten is hier de boodschap - een grote agent op een houten kistje en een kostelijke kreet op een waarschuwingsbord „Inrij verboden". Deze prachtige plaat moet omstreeks 1925 zijn gemaakt, toen het gemotoriseerde en niet gemotoriseerde verkeer in Leeuwarden zulke schrikbarende vormen aannam, dat de Leeuwarder politie besloot op alle gevaarvolle punten agenten te pos teren. Zo ook op het Zuiderplein voor Hotel De Klanderij, waar we op dit moment de agent (later hoofdagent) D. Wielenga in volle actie zien. De originele foto in een uitzonderlijk groot formaat en keurig achter glas in een ouderwets degelijke lijst bevindt zich in het bezit van een van de zoons van de heer Wielenga, die zo vriendelijk was om 't Kleine Krantsje er een reproduktie van te la ten maken. En zo komt de agent Wielenga vandaag dus nog even in de publiciteit - lang na zijn verscheiden, want het was op de oude jaardag van '48, dat hij overleed. KMTSJE Abonnements prijs: f 3,75 per half jaar f 7,50 per jaar v. h. buitenland f 10,- per jaar NUMMERS 40 CENT 'T KLEINE NIEUWSTE GRAETZ T.V. 59 cm MET INRUIL J&k yfaCCW'tc 1 JAAR OFFICIËLE GARANTIE N.V. GRAETZ Tl iF BB V HAARLEM

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1968 | | pagina 1