VOOR LEEUWARDEN EN DE WIJDE WERELD ER O M HEJEJL Een uitgave van Fenno Schoustra's Publiciteitskantoor Vredeman de Vriesstraat 1 26-ll-'68 Hij is er weer, de goeie Sint en de tekenaar heeft hem voor 't Kleine Krantsje in beeld gebracht, fluitspelend op z'n staf, want, zo moet u maar denken, die beste man kan allesstaat voor niets - geen kind, dat daar ooit aan getwijfeld heeft. De Sinterklaastijd is een gezellige tijd, voor velen de gezelligste tjjd van het jaar. De middenstand zet z'n bes te beentje voor, de winkelstraten zijn feestelijk verlicht en 't is prettig druk in de stad. Op de kinderen van vandaag zal de heerlijke sfeer een diepe indruk maken: over dertig, veertig, vijftig jaar praten ze over „die fantastische Sin terklaastijd van toen" („veel fjjner en gezelliger dan nu"), zoals de ouderen onder ons zo fijn kunnen ophakken over de Sinterklaastijd uit hun jonge jaren - ook „veel gezelliger dan nu" met allemaal attracties als kraampjes op de Nieuwestad en sjoelen en kaarten om wild en wie weet allemaal wat meer. En zo zal het altijd en altijd gaan: alles wat achter ons ligt zal ons wat weemoedig stemmen, het was vroeger allemaal net even gezelliger dan nu. Maar jeugd van deze tijd: vergeet het maar hoor, geniet met volle teugen van je heerlijke Sinterklaasfeest, het is nog nooit zo fijn geweest als nu Redactie, administratie en advertentieafdeling: Vredeman de Vriesstraat 1 a.d. Emmakade Telefoon 20303 Postgiro 98 10 62 Bankrelatie: Raiffeisenbank VIJFDE JAARGANG 'T KLEINE KRANTSJE Abonnements prijs: f 3,75 per half jaar f 7,50 per jaar v. h. buitenland f 10,- per jaar OSSE NUMMERS 40 CENT NUMMER 92 l HIJ IS ER WEER DE GOEIE SIHT i

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1968 | | pagina 1