Verschijnt eenmaal in de veertien dagen Een uitgave van Fenno Schoustra's Publiciteitskantoor Vredeman de Vriesstraat 1 Redactie, administratie en advertenttealdéllng: Vredeman de Vriesstraat 1 a.<L Bmmakade Telefoon 20302 Poetgiro 96 10 68 Bankrelatie: BaUfeisenbaak Nummer 113 'T KLEINE KBANTSJE Abonnementsprijs: f 3.75 per half jaar f 7.50 per jaar vJr. buitenland f 10.- per jaar (alles bij voor uitbetaling) LOSSE NUMMERS 40 CENT 7-2-1970

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1970 | | pagina 1