DE VLIEGENDE VOOR LEEUWARDEN EN DE WIJDE WERELD ER O M HEfiJL Een uitgave van Fenno Schoustra's Publiciteitskantoor Vredeman de Vriesstraat 1 Verschijnt eenmaal in de veertien dagen Redactie, administratie en advertentieafdeling: Vredeman de Vriesstraat 1 a.d. Bmmabade Telefoon 20302 Postgiro 98 10 62 Bankrelatie: Raiffeisenbank Zesde jaargang 'T KLEINE KRANTSJE Abonnementsprijs: f 3.75 per half jaar f 7.50 per jaar v.h. buitenland f 10.- per jaar (alles bij voor uitbetaling) LOSSE NUMMERS 65 CENT 21-2-1970 Nummer 114

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1970 | | pagina 1